Widok Energia nie rezygnuje z budowy EC na biomasę po cofnięciu dofinansowania przez MG

Widok Energia nie rezygnuje z budowy elektrociepłowni na biomasę w Koniecwałdzie, po wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie przez Ministerstwo Gospodarki – wynika z informacji spółki.

– Zarząd nie rezygnuje z realizacji inwestycji “Budowa elektrociepłowni na biomasę Widok Energia w miejscowości Koniecwałd, powiat sztumski” – podała Widok Energia.

Zarząd poinformował, że rozpoczął działania zmierzające do wyjaśnienia sytuacji prawnej tego projektu w świetle decyzji Ministerstwa Gospodarki przekazanej spółce zależnej Widok Bio-Energia z Departamentu Funduszy Europejskich MG o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie nr POIS.09.04.00-00-0076/10-00, zawartej 15 września 2011 r.

Wcześniej, w połowie czerwca, konsorcjum AWBUD i Zakładów Remontowych Energetyki ELKO odstąpiły od umowy na budowę elektrociepłowni na biomasę dla Widok Energia.

AWBUD podał, że powodem odstąpienia od umowy był brak udzielenia przez zamawiającego gwarancji zapłaty za roboty budowlane, pomimo wezwania.

Przedmiotem umowy było wykonanie “pod klucz” elektrociepłowni na biomasę Widok Energia w miejscowości Koniecwałd, powiat sztumski, obejmującego dostawę wraz z montażem i uruchomieniem kompletnego bloku energetycznego na biomasę w postaci słomy wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych obejmujących halę produkcyjną i infrastrukturę na umożliwienie prawidłowego funkcjonowania elektrociepłowni na biomasę typu słoma.

Grupa Widok Energia posiada obecnie dwa zakłady granulacji biomasy zlokalizowane w północnej Polsce. Przejęty w maju 2012 r. zakład granulacji biomasy znajduje się w Worowie woj. zachodniopomorskim, a drugi zakład zlokalizowany jest w Koniecwałdzie na Żuławach. Według firmy, obie inwestycje warte są w sumie ponad 40 mln zł.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here