Widok Energia może być wykluczona z NewConnect GPW


Widok Energia, notowana na rynku NewConnect GPW spółka z sektora OZE, może zostać wykluczona z obrotu, jeśli do 14 listopada 2013 r. nie przekaże raportu rocznego za 2012 rok oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku – wynika z informacji firmy, która stara się wywiązać z tych obowiązków przed wyznaczonym terminem.

– Wykluczenie akcji z obrotu na rynku NewConnect nastąpi z dniem 20 listopada 2013 r. w przypadku, gdy do dnia 14 listopada 2013 r. spółka nie przekaże raportu rocznego za 2012 rok oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku – czytamy w uchwale zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Widok Energia podała, że zarząd dokłada wszelkich starań, by wywiązać się z obowiązków informacyjnych i opublikować raporty przed wyznaczonym terminem.

Ostatnio spółka podawała, że raport roczny za 2012 ma zostać przekazany do 14 października 2013 roku.

Widok Energia osiągnęła narastająco od stycznia do sierpnia 2013 roku przychody skonsolidowane w łącznej kwocie 14.491 tys. złotych. Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 11.245 tys. zł, a przychody operacyjne wyniosły 3.247 tys. zł.

W połowie sierpnia Widok Energia odwołała prognozy na lata 2012-14 z powodu braku ustawy o OZE, załamania na rynku biomasy i zielonych certyfikatów OZEx.

Prognozy z października 2012 roku przewidywały wypracowanie zysku netto w wysokości 0,39 mln zł w 2012 roku, 3,19 mln zł w 2013 roku i 4,71 mln zł w 2014 roku, przy przychodach wynoszących odpowiednio: 19,5 mln zł, 40,0 mln zł i 56,95 mln zł.

Z raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 roku wynika, że w całym 2012 roku spółka miała 0,23 mln zł zysku netto, przy przychodach razem wynoszących 20,99 mln zł.

Za dwa kwartały 2013 roku spółka miała 6,25 mln zł straty netto, przy przychodach razem wynoszących 10,36 mln zł.

Spółka produkuje granulat/pellet z biomasy w zakładzie w Koniecwałdzie i w Worowie.

 

Marcin Zaremba

 

fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here