Widok Energia miała 16,17 mln zł przychodów w I-IX 2013 roku

Widok Energia, spółka z sektora OZE, osiągnęła narastająco od stycznia do września 2013 roku przychody skonsolidowane w łącznej kwocie 16.165 tys. złotych – poinformowała firma.

 

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły w tym okresie 12.751 tys. zł, a przychody operacyjne wyniosły 3.368 tys. zł.

 

W połowie sierpnia Widok Energia odwołała prognozy na lata 2012-14 z powodu braku ustawy o OZE, załamania na rynku biomasy i zielonych certyfikaktów OZEx.

 

Prognozy z października 2012 roku przewidywały wypracowanie zysku netto w wysokości 0,39 mln zł w 2012 roku, 3,19 mln zł w 2013 roku i 4,71 mln zł w 2014 roku, przy przychodach wynoszących odpowiednio: 19,5 mln zł, 40,0 mln zł i 56,95 mln zł.

 

Według spółki prognoza z 2012 roku powstała przy uwzględnieniu prowadzonych inwestycji oraz sytuacji rozwoju rynku wg stanu wiedzy na dzień publikacji prognozy.

 

Zakładano m.in. utrzymanie wolumenu przychodów ze sprzedaży paliw energetycznych w długoterminowych kontraktach z EDF Paliwa Sp. z o.o. oraz Energa-Kogeneracja Sp. z o.o. z łącznym wolumenem dostaw w ilości 5.500 ton agro pelletu miesięcznie, utrzymanie ceny jednostkowej 30 PLN/GJ za paliwo oraz średniej kaloryczności pelletu na poziomie 14,5 GJ, uruchomienie kolejnego zakładu granulacji biomasy w ramach realizacji projektu Widok OZE w trzecim kwartale 2013 roku, a także realizację projektu Widok Bio-Energia.

 

Z raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 roku wynika, że w całym 2012 roku spółka miała 0,23 mln zł zysku netto, przy przychodach razem wynoszących 20,99 mln zł.

 

Do tej pory firma nie opublikowała jednak pełnego raportu rocznego za 2012 rok. Termin publikacji to obecnie 11 listopada 2013 roku. Według uchwały GPW Widok Energia, notowana na rynku NewConnect, może zostać wykluczona z obrotu, jeśli do 14 listopada 2013 r. nie przekaże raportu rocznego za 2012 rok oraz raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku.

 

Za dwa kwartały 2013 roku spółka miała 6,25 mln zł straty netto, przy przychodach razem wynoszących 10,36 mln zł.

 

Spółka produkuje granulat/pellet z biomasy w zakładzie w Koniecwałdzie i w Worowie.

 

Marcin Zaremba

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here