Widok Energia ma porozumienie z obligatariuszami, sprzedaje grunty rolne

Działająca w sektorze OZE spółka Widok Energia zawarła porozumienie z obligatariuszami posiadającymi ponad 75 proc. walorów o wartości ponad 20,5 mln zł. Pozwoli to odroczyć wykup obligacji do 31 lipca 2013 r., wynika z informacji firmy. Spółka w celu spłaty zadłużenia prowadzi negocjacje w sprawie sprzedaży posiadanych ponad 1300 ha gruntów rolnych.

– Porozumienie zawarto z uwagi na brak wykupu w terminie zapadalności obligacji serii D w maju br. Spółka deklaruje również gotowość do podpisania porozumienia z pozostałymi obligatariuszami – podała Widok Energia.

Zgodnie z treścią porozumienia, odroczenie terminu płatności za wykupywane obligacje oznacza zobowiązanie obligatariuszy do nie podejmowania działań mających na celu zaspokojenie wymagalnej wierzytelności obligatariuszy z tytułu przymusowego wcześniejszego wykupu obligacji.

Widok Energia poinformowała też, że prowadzi intensywne negocjacje w sprawie sprzedaży posiadanych gruntów rolnych w celu pozyskania środków na spłatę wszystkich dotychczas wyemitowanych obligacji.

– Spółka bardzo intensywnie pracuje nad sprzedażą gruntów rolnych o powierzchni powyżej 1300 ha – mówi Iwona Szmaja, prezes Widok Energia SA. – Chcemy uzyskać cenę, która pozwoli spłacić wszystkie obligacje wyemitowane przez spółkę oraz pozostałe zadłużenie, które jest zabezpieczone na hipotece tych gruntów – dodaje.

Szmaja podkreśla, że w obecnej sytuacji na rynku biomasy jest to jedyne rozwiązanie, które jest korzystne dla obligatariuszy, gwarantujące spłatę papierów dłużnych, jak i dla spółki, która może odzyskać płynność finansową.

W ramach grupy kapitałowej Widok Energia powiększała sukcesywnie areał gruntów rolnych, które docelowo miały być wykorzystywane jako plantacje roślin energetycznych i posiada ponad 1300 ha gruntów rolnych. Ich wartość przewyższa wartość wszystkich wyemitowanych i niespłaconych dotychczas obligacji kolejnych serii.

Grupa Widok Energia posiada obecnie dwa zakłady granulacji biomasy zlokalizowane w północnej Polsce. Przejęty w maju 2012 r. zakład granulacji biomasy znajduje się w Worowie woj. zachodniopomorskim, a drugi zakład zlokalizowany jest w Koniecwałdzie na Żuławach. Według firmy, obie inwestycje warte są w sumie ponad 40 mln zł.

Widok Energia planuje wybudować w 2014 roku trzeci zakład, na co już otrzymała dotację w wysokości 16 mln zł, przy wartości projektu wynoszącej 35 mln zł.
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here