Widmo wprowadzenia rezerwy stabilizacyjnej powoduje wzrost notowań EUA

Listopadowa prognoza średniej wartości uprawnień EUA w II półroczu 2014 r. wzrosła w stosunku do październikowej o 5,3 proc. i wynosi 6,36 euro. Głównymi czynnikami wpływającymi na obecną prognozę ceny są: umowa klimatyczna między USA i Chinami – wzrost, ustalenia w sprawie rezerwy stabilizacyjnej (MSR) – wzrost, zagospodarowanie uprawnień z backloadingu – wzrost.

Ważnym dla rynku wydarzeniem było podpisanie w listopadzie br. umowy o współpracy dotyczącej wspólnej redukcji emisji gazów cieplarnianych przez Stany Zjednoczone oraz Chiny. USA postanowiły zwiększyć swój cel redukcyjny z 17 proc. do 26-28 proc. redukcji do 2025 r. w odniesieniu do poziomów z 2005 r. Chiny z kolei zapowiedziały, że od 2030 r. zaczną obniżać poziom emisji. Intencje redukcyjne największych emitentów CO2 na świecie mogą znacznie wpłynąć na przyszłość globalnego porozumienia post-Kyoto, które będzie przedmiotem negocjacji podczas grudniowej konferencji COP w Limie. Uzyskanie konsensusu w sprawie globalnego zaangażowania się w politykę klimatyczną umocni wartość uprawnień.

Po spotkaniu Komisji Środowiska (ENVI) Parlamentu Europejskiego (PE) 17 listopada, coraz bardziej prawdopodobne jest, że proces legislacyjny dotyczący MSR mógłby rozpocząć się już w lutym 2015 r. Poparcie dla przyspieszenia procesu wyraziły już Niemcy oraz Wielka Brytania, czyli najwięksi emitenci w UE. Wprowadzenie MSR jeszcze w tym okresie rozliczeniowym przełoży się na wzrost kosztu emisji tony ekwiwalentu CO2.

Z zainteresowaniem krajów UE spotyka się propozycja Niemiec, aby 900 mln EUA wycofywanych z rynku w latach 2014-2016 w ramach backloadingu, automatycznie przenieść do MSR. Pierwotnie zakładano, że jednostki te miały wrócić na rynek w latach 2019-2020. Wśród proponowanych scenariuszy pojawia się również pomysł trwałej redukcji tych uprawnień. Takie kroki uwypukliłyby możliwości regulacyjnej interwencji na rynku, co skutkowałoby wzrostami cen uprawnień.

Dr Juliusz Preś, Paweł Jankowski, Wojciech Hofman, DM Consus
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here