Wicepremier Piechociński o wyzwaniach w sektorze energetyki

– Sektor energetyczny podlega obecnie dynamicznym zmianom. Dostrzec to możemy w trzech głównych obszarach: systemowych, projektowanych regulacjach dotyczących OZE i kierunkach europejskiej polityki klimatycznej. Kluczowym zatem wyzwaniem dla nas jest stworzenie odpowiednich warunków do inwestycji w źródła wytwórcze, zarówno nowe jak i te, które zastąpią wycofywane wyeksploatowane jednostki – powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji EuroPOWER, która odbyła się 8 kwietnia 2015 r. w Warszawie.

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę na inicjatywy podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki jak i te realizowane przy jego aktywnym udziale, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. – To przede wszystkim tworzenie warunków dla inwestycji w nowe moce wytwórcze, zapewnienie dostępności tzw. zimnej rezerwy operacyjnej czy zwiększenie zdolności importowych przez budowę nowych połączeń i usuwanie ograniczeń na istniejących połączeniach transgranicznych – dodał.

Nawiązał także do dyskusji na forum UE dotyczącej stworzenia Unii Energetycznej. – Jednym z głównych jej wymiarów jest bezpieczeństwo dostaw energii do UE realizowane m.in. poprzez budowę infrastruktury energetycznej, mechanizmy solidarnościowe na wypadek kryzysu, czy też wykorzystanie siły przetargowej UE w negocjacjach z dostawcami – podkreślił. W jego opinii pamiętać należy też o wykorzystaniu rodzimych źródeł energii oraz wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego państw sąsiednich.

MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here