Wicepremier Piechociński i Komisarz Barnier o priorytetach polityki energetycznej Europy

Bezpieczeństwo energetyczne Europy oraz bieżąca sytuacja na rynku wewnętrznym UE w kontekście kryzysu na Ukrainie to główne tematy rozmów wicepremiera, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego z komisarzem UE ds. rynku wewnętrznego i usług Michelem Barnier. Spotkanie odbyło się 16 maja 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wicepremier Piechociński podkreślił, że państwa Europy Środkowej, najbardziej zależne od dostaw surowców energetycznych z Rosji, powinny ze szczególną uwagą monitorować rozwój konfliktu ukraińsko-rosyjskiego. – Polska jest gotowa na każdy scenariusz. Jednak niepewność w relacjach Ukraina – Rosja ma konsekwencje nie tylko na rynku gazowym, lecz dotyczy także np. wymiany handlowej – podkreślił.

Dodał również, że szczególnie istotne jest wypracowanie na forum unijnym wspólnych mechanizmów działań w obliczu kryzysu. – Zdecydowane działania UE na rzecz ograniczenia zależności od zewnętrznych dostaw surowców energetycznych, wzmocnienia mechanizmów solidarnościowych i siły przetargowej UE są adekwatną reakcją na rozwój sytuacji na Ukrainie – powiedział.

Wicepremier odniósł się też do przedstawionej przez Polskę w kwietniu br. koncepcji utworzenia unii energetycznej. – Zaproponowane w niej postulaty należy ująć również w długofalowej perspektywie, wzmacnianej doświadczeniem płynącym z codziennych relacji – podkreślił.

Komisarz Barnier zwrócił z kolei uwagę, że obecnie zagadnienia unii energetycznej Europy można rozpatrywać z perspektywy gospodarczej, politycznej, technicznej i społecznej. – Priorytetem dla następnej Komisji Europejskiej (od jesieni br.) będzie budowanie wspólnej polityki energetycznej z uwzględnieniem wszystkich tych aspektów – stwierdził.

Jak podkreślił szef resortu gospodarki, Europa bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje reform służących pobudzeniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy. – Wspieramy kierunki działań na rzecz umocnienia jednolitego rynku, zwłaszcza w obszarach o największym potencjale wzrostu, a więc na rynkach usług, energii, transportu oraz na rynku cyfrowym – powiedział. Jednocześnie, zdaniem wicepremiera, wprowadzanie nowych regulacji powinno być poprzedzone dogłębną analizą ich wpływu na gospodarkę i konkurencyjność w poszczególnych państwach członkowskich.

Redakcja reo.pl

źródło: MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here