Wiceminister Tomczykiewicz o współpracy energetycznej z Litwą

– Popieramy aspiracje państw bałtyckich w zakresie uzyskania niezależności energetycznej. Mamy również świadomość podejmowanych przez Litwę, Łotwę i Estonię działań na rzecz synchronizacji systemów elektroenergetycznych z częścią kontynentalną systemu ENTSO-e – powiedział wiceminister Tomasz Tomczykiewicz podczas spotkania z wiceministrem spraw zagranicznych Republiki Litewskiej Rolandasem Krisciunasem, które odbyło się 6 marca 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Tomczykiewicz zwrócił uwagę, że proces synchronizacji krajów bałtyckich z systemem kontynentalnym ENTSO-e (Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych) jest przedsięwzięciem złożonym i kosztownym oraz wymaga przeprowadzenia szczegółowych analiz różnych aspektów systemowych służących zapewnieniu bezpiecznej pracy synchronicznej wszystkich krajów. – Zdajemy sobie sprawę, że aby przeprowadzić synchronizację, konieczna jest współpraca państw bałtyckich z Polską zarówno na szczeblu politycznym, jak i technicznym na poziomie operatorów – dodał.

Wspomniał również, że w duchu solidarności Polska wspiera integrację państw bałtyckich z wewnętrznym rynkiem energii. – Dobrym przykładem jest budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Ełk-Alytus, która ma się zakończyć w tym roku. Chcę zwrócić uwagę, że linia ta zyskała miano projektu priorytetowego UE – podkreślił.

W trakcie spotkania poruszony został również temat Unii Energetycznej. Ministrowie zwrócili uwagę, że wymiar bezpieczeństwa energetycznego, dywersyfikacja dostaw i zachowanie neutralności technologicznej są obszarami priorytetowych działań.

Ostatnim tematem rozmowy był stan zaawansowania projektu połączenia gazowego Polska – Litwa. Minister Tomczykiewicz podkreślił, że punktem wyjścia do dyskusji o modelu finansowania jest Decyzja Agencji ACER w sprawie podziału kosztów transgranicznych. Wyraził też oczekiwanie, iż w najbliższym czasie uda się wypracować architekturę finansową dla tego projektu. Ministrowie zgodzili się, że projekt jest priorytetem dla obu krajów i jest kluczowy dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa energetycznego w regionie.

MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here