Wiceminister Jaczewska o zrównoważonym rozwoju i przygotowaniach do COP19

Wiceminister środowiska Beata Jaczewska wzięła udział w debacie Zgromadzenia Ogólnego ONZ poświęconej zrównoważonemu rozwojowi. Podczas wizyty w Nowym Jorku spotkała się także z ambasadorami akredytywnymi przy ONZ, aby omówić przygotowania do konferencji COP19 w Warszawie.

Debata Zgromadzenia Ogólnego ONZ – “Sustainable Development and Climate Change: Practical Solutions in the Energy-Water Nexus” – była poświęcona rozwiązaniom dotyczącym zarządzania energią i wodą w kontekście zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych. Konieczność wypracowania tego typu działań wynika z postanowień dokumentu końcowego Konferencji ONZ nt. Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20) – „The Future We Want”. Minister Jaczewska, Komisarz UE ds. Środowiska, Janez Potocnik oraz Minister ds. Środowiska Brazylii, Izabella Teixeira zainaugurowali sesję wprowadzającą do debaty ONZ.

– Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych powinny być spójne i nawzajem się uzupełniać. Polska szczególnie dużą rolę przywiązuje do rozwiązań w obszarze energii i efektywnego jej wykorzystania. Działania, o których dziś dyskutujemy, muszą być podjęte przed 2015 r. To kluczowy rok zarówno dla implementacji postanowień Rio+20, jak i procesu klimatycznego – podkreśliła w swoim wystąpieniu wiceminister Jaczewska.

Debata Zgromadzenia Ogólnego ONZ została zorganizowana we współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi oraz UN Sustainable Development Solutions Network – inicjatywą Sekretarza Generalnego ONZ. Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli rządów, środowiska naukowego, instytucji i agend ONZ, organizacji międzynarodowych, sektora prywatnego i społecznego. Celem debaty była dyskusja o zrównoważonym wykorzystaniu energii i zasobów wody w kontekście wypracowania nowych Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz globalnego porozumienia klimatycznego.

O COP19

Jednym z punktów wizyty minister Jaczewskiej w Nowym Jorku było także spotkanie z ambasadorami akredytowanymi przy ONZ nt. stanu przygotowań do konferencji COP19. Beata Jaczewska omówiła zarówno kwestie logistyczne, jak i główne cele szczytu w Warszawie. Do tych ostatnich należą przede wszystkim: wypracowanie fundamentów pod nowe, ogólnoświatowe porozumienie w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz wprowadzenie w życie decyzji podjętych podczas poprzednich szczytów klimatycznych.

Podczas spotkania wiceminister podkreśliła, że ważnym punktem COP19 dla polskiego rządu będzie także dyskusja o tym, jak zwiększyć zaangażowanie biznesu oraz obywateli w działania na rzecz redukcji emisji CO2. Efektywne ograniczanie emisji gazów cieplarnianych nie będzie możliwe bez udziału społeczeństwa i biznesu – powiedziała Beata Jaczewska.

Polska prezydencja

Wiceminister Jaczewska, w trakcie spotkania z ambasadorami, przedstawiła także cele polskiej prezydencji w ramach Konwencji Klimatycznej. Polska będzie przewodziła pracom Konwencji w 2014 roku.

– Jednym z głównych zagadnień, które będziemy chcieli poruszyć w trakcie prezydencji, jest finansowanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu, szczególnie w przypadku państw rozwijających. Inną, ważną dla nas kwestią będzie dyskusja o możliwych do realizacji działaniach pozwalających na zwiększenie poziomu redukcji emisji, jeszcze przed wejściem w życie nowego porozumienia w 2020 r. w celu wypełniania tzw. luki emisyjnej – powiedziała minister Jaczewska.

Wizyta Beaty Jaczewskiej w Nowym Jorku odbyła się w dniach 16-17 maja br.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here