Warszawiacy zainteresowani ofertą innogy dot. instalacji PV


Niespełna miesiąc wystarczył innogy Polska na podpisanie umów na instalacje fotowoltaiczne dla prosumentów o łącznej mocy przekraczającej 1 MWp. Mikroelektrownie zakontraktowane przez innogy Polska będą mogływyprodukować około 1 GWh zielonej energii elektrycznej w skali roku.

InnogyPolska 1 marca br. rozpoczęła kampanię edukacyjno-promocyjną „Włącz energięsłoneczną w swoim domu”, której celem było zachęcenie warszawiaków doinwestycji w fotowoltaikę prosumencką. Do końca I kwartału 2017 roku możliwe byłoubieganie się o dofinansowanie instalacji z Urzędu Miasta StołecznegoWarszawy, co stanowiło dodatkowy czynnik zachęcający do podjęcia inwestycji. Dodatkowow ramach powiązanego produktu „Energia ze słońca”, Klienci indywidualni mogąotrzymać 3000 kWh darmowej energii, do wykorzystania do końca 2018 roku.

W niespełnamiesiąc innogy Polska otrzymała od klientówindywidualnych ponad 1500 zapytańdotyczących instalacji fotowoltaicznych. Ostatecznie liczba podpisanych umów dwukrotnieprzekroczyła założony cel.

– Wyniki kampanii odwołującej się do korzyści wynikającychz produkowania własnej energii elektrycznej dzięki mikroelektrownifotowoltaicznej znacznie przewyższyły nasze oczekiwania. Analizując liczbę osób,które zaufały innogy Polska i zdecydowały się na nasze kompleksowe usługi,widzimy, że Warszawiacy są coraz bardziej świadomi, oczekują ekologicznychrozwiązań i są gotowi zainwestować w technologie przyszłości takie jakfotowoltaika. Nie bez znaczenia jest też fakt, że mikroelektrownia słonecznajest coraz tańsza, a zaproponowany model finansowania, dla instalacji o mocyok. 3 kWp sprawia, że cena wynosi ok. 210 zł miesięcznie – mówi Janusz Moroz, członekzarządu ds. handlu, innogy Polska.

Instalacjefotowoltaiczne innogy Polska wprowadziła do swojej oferty pod koniec 2014 roku, alewtedy były one skierowane do klientów biznesowych. W 2016 roku wdrożono produktdla klientów indywidualnych.

Domowysystem fotowoltaiczny o mocy ok. 3 kWp zwiększa niezależność energetyczną inwestorai zapewnia oszczędność na zakupie energii elektrycznej przez okres ponad 25 lat.Wielkość wyprodukowanej energii przez taką instalację odpowiada nawet 100-procentomzapotrzebowania na energię elektryczną w gospodarstwie domowym. Instalacja tejmocy umożliwia wyprodukowanie ponad 3 000 kWh energii i oszczędność emisjiCO2 na poziomie 2,4 tony w skali roku.

– W Polsce roczna produkcja energiielektrycznej na poziomie ok. 1 MWh z 1 kWp instalacji jest jak najbardziejrealna. Możemy powołać się na przykład Klienta biznesowego, u którego produkcjaenergii elektrycznej w okresie roku, od początku marca 2016 do końca lutego2017, wyniosła 39,28 MWh przy instalacji o mocy 40 kWp. Te dane przemawiają doświadomych, potencjalnych klientów. Warto dodać, że nie wszystkie z podpisanychumów dotyczą lokalizacji na terenie Warszawy i nie wszyscy klienci chcieli też ubiegaćsię o dofinansowanie – dodaje Michał Skorupa, menadżer odpowiedzialny zarozwój fotowoltaiki w innogy Polska.

Korzystanie z energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną niewiąże się z wymianą instalacji elektrycznej w budynku, a samo urządzenie jest bezobsługowe i praktycznie nie generujekosztów eksploatacyjnych. Moduły fotowoltaiczne z oferty innogy Polska po 25 latach będą miały mocna poziomie 80% nominalnej mocy wyjściowej. Mowa zatem o technologii,która przynosi oszczędności w gospodarstwie domowym w bardzo długim horyzoncieczasowym.

Jak informuje innogy, prawdopodobnieod września 2017 roku w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu Miasta StołecznegoWarszawy ponownie będzie można składać wnioski o udzielenie dotacji na wykorzystanielokalnych źródeł energii odnawialnej. Wysokość bezzwrotnej dotacji, w rundziezakończonej 31 marca 2017 r., mogła wynieść do 40% wartości inwestycji, a wprzypadku instalacji fotowoltaicznych maksymalnie 15 tys. zł.

 

 

REO.pl

źródło: innogy

fot. Pixabat

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here