Warszawa: Dziś Konferencja Karty Energetycznej

Współpraca energetyczna na szczeblu globalnym oraz kierunki rozwoju tego sektora będą głównymi tematami spotkania przedstawicieli państw należących do Karty Energetycznej. W Konferencji wezmą udział przedstawiciele ponad 100 państw i organizacji międzynarodowych.

Traktat Karty Energetycznej jest obecnie jedyną organizacją o zasięgu międzynarodowym, która w pełni reguluje kwestie energetyczne. TKE ustanawia wspólne ramy prawne dla rozwijania długofalowej współpracy w dziedzinie energii opartej na wzajemnych korzyściach i uzupełnianiu się.

Ważnym elementem działalności TKE jest tworzenie przepisów, dotyczących rozstrzygania sporów na linii inwestor zagraniczny – państwo, zgodnie z zasadą międzynarodowego arbitrażu. Tworzą tym samym bezprecedensowe warunki dla inwestorów dla dochodzenia swoich praw przeciwko państwu – gospodarzowi inwestycji.

Traktat Karty Energetycznej został podpisany w 1994 r., jako prawnie wiążący dokument do politycznej deklaracji, jaką była podpisana w 1991 r. Europejska Karta Energetyczna. Traktat Karty Energetycznej (TKE) został podpisany przez 51 państw z Europy i Azji (w imieniu ówczesnych Wspólnot Europejskich podpis złożyła Komisja Europejska). Dokument ten był platformą kontaktów pomiędzy państwami Unii Europejskiej, a krajami byłego ZSRR i Europy Środkowej. Rola Traktatu w dalszym ciągu pozostaje bardzo znacząca. Rosnąca współzależność pomiędzy państwami eksportującymi a importującymi surowce energetyczne powoduje, iż wielostronne reguły zapewniają zrównoważony rozwój oraz skuteczne ramy dla współpracy międzynarodowej w obszarze energetyki.

 

Redakcja reo.pl

źródło: MG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here