Warmińsko-mazurskie: trwa nabór wniosków na dofinansowanie OZE


Wojewódzki Fundusz OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie rozpoczął nabór wniosków wkonkursach dotyczących OZE i efektywności energetycznej.

 

31 sierpnia rozpoczął się nabór w ramach trzech konkursów RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Alokacja środków wynosi ponad465 mln zł. Beneficjenci mogą ubiegać się o dofinansowanie z zakresu: osipriorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania idystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, osi priorytetowej 5Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów, a także osipriorytetowej 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.2 Efektywność energetycznai wykorzystanie OZE w MŚP.

 

Dofinansowanie będzie można dostać m.in. na: budowę irozbudowę infrastruktury mającej na celu produkcję energii z OZE, modernizację irozbudowę linii produkcyjnych w przedsiębiorstwach na efektywne energetycznie,w tym z zastosowaniem OZE, audyt energetyczny.

 

REO.pl

Fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here