W Warszawie zakończył się 5. Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej greenPOWER 2014

Drugiego dnia Kongresu odbywało się jednocześnie kilka sesji, poświęconych różnej tematyce, od bezpieczeństwa energetycznego, poprzez finansowanie OZE, systemy wsparcia zielonej energii, aż po innowacje w rozwoju energetyki rozproszonej.

Wśród prelegentów znaleźli się liczni polscy i zagraniczni eksperci, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Warszawskiej, Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Instytutu Energetyki, Banku Ochrony Środowiska, BOŚ Eko Profit, mCorporate Finance, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Gospodarki, Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Enercoop i innych.

Dzięki zaproszeniu specjalistów z różnych dziedzin, uczestnicy Kongresu mogli zapoznać się zarówno z prezentacjami przedstawiającymi istniejące i planowane inwestycje, np. w Karlinie czy Zielonej Górze, jak i ze ściśle techniczną wiedzą dotyczącą mikrosiłowni kogeneracyjnych, produkcji energii z ciepła odpadowego czy systemów lokalizowania i monitorowania przydomowych siłowni wiatrowych. Osoby zainteresowane inwestycjami w OZE mogły natomiast zaktualizować swoją wiedzę na temat barier prawnych, które wciąż stoją przez polską energetyką odnawialną, systemów wsparcia OZE w różnych krajach UE, etapów procesu budowlanego i możliwości wsparcia w ramach funduszy i instrumentów finansowych dysponowanych bezpośrednio przez Komisję Europejską lub pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nie zabrakło także informacji o tym, jak przekonać bank i lokalną społeczność do swojego projektu.

Tegoroczny Kongres greenPOWER był piątą edycją tego wydarzenia, które stało się miejscem spotkań i dyskusji przedstawicieli branży OZE z politykami, ludźmi biznesu i nauki. Wieloletnie doświadczenie i kompetencje organizatorów, Rady Programowej oraz partnerów sprawiły, że Kongres zyskał przez kolejne lata swojego istnienia szerokie grono sympatyków z Polski, Europy i całego świata.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here