W walce ze smogiem potrzebne odpowiednie regulacje prawne


Wprowadzenie odpowiednich zapisów prawnych, edukacja obywatelioraz stosowanie zachęt do korzystania z komunikacji publicznej lubrowerów – to zdaniem przedstawicieli Ośrodka Ewaluacji najważniejsze działaniaw walce ze smogiem w polskich miastach. Oprócz oddolnych inicjatyw,jak m.in. Krakowskiego Alarmu Smogowego, konieczne są także działania ze stronyrządu, takie jak dofinansowania do termomodernizacji budynków.

– Bardzo ważne, żeby mieszkańcy wiedzieli, co przyczynia się dopowstawania smogu. Smog to w dużej mierze pył zawieszony, czylizanieczyszczenia, które powstają z kominów sięgających do 40 metrów nadziemią. Do jego powstania przyczynia się palenie niewłaściwymi paliwami,węglem, ale też drewnem czy zadrukowanymi papierami – mówi agencjiinformacyjnej Newseria Biznes Małgorzata Leszczyńska, prezes zarządu OśrodkaEwaluacji.

Specjaliści z Ośrodka Ewaluacji w raporcie „Smog! I co dalej?”zauważają, że chociaż Polacy wiedzą coraz więcej o smogu i przyczynachjego powstawania, to jednak poziom ten jest wciąż zbyt niski.

Problemem jest również brak odpowiednich regulacji prawnych mających na celulikwidację tego zjawiska. Jednym z nielicznych w skali kraju wyjątkówjest obowiązująca od stycznia 2017 roku uchwała antysmogowadla Małopolski. Dokument reguluje m.in. to, jakie parametry technicznepowinien spełniać instalowany kominek lub kocioł na drewno. Projekty podobnychuchwał obejmujące tereny województw śląskiego, opolskiegoi wielkopolskiego są aktualnie na etapie konsultacji społecznych.

– Przydałoby się także dofinansowanie do wymiany pieców oraz dotermoizolacji domów, żeby jak już ktoś wymieni piec, to żeby to ogrzewanie byłoświadome, rozsądne, żeby nie tracić energii, którą się produkuje – zauważaLeszczyńska.

Innym pomysłem jest stosowanie preferencyjnych stawek VAT na bardziejprzyjazny dla środowiska opał jak np. pellet.

Badanie pokazuje, że jednym z działań podejmowanych przez miastajest reagowanie samorządów w przypadku przekroczenia poziomów alarmowania.Różne rozwiązania wprowadzają między innymi Kraków czy Warszawa, które stosujązachęty, aby mieszkańcy w większym stopniu korzystali z komunikacjimiejskiej (darmowe przejazdy) lub poruszali się na rowerach.

– Świadomość przedstawicieli samorządów ma tu niebagatelne znaczenie.Samorządy, które się tym problemem przejmują, są chętne do współpracyz organizacjami pozarządowymi, które bardzo dużo mogą w tym zakresiepomóc – dodaje Leszczyńska.

Jednym z przykładów tego typu współpracy jest kooperacja władz Krakowaz ruchem społecznym o nazwie Krakowski Alarm Smogowy. Celem tejinicjatywy jest informowanie mieszkańców o stanie powietrza w stolicyMałopolski oraz doprowadzenia stanu powietrza w mieście dobezpiecznego poziomu.

– Taka współpraca jest kluczowa, natomiast są rozwiązania, które mogąbyć wprowadzone wyłącznie na szczeblu rządowym. To jest kwestia podjęciastosownych rozporządzeń – wprowadzenia dla całej Polski normdotyczących pieców czy paliwa, którym się pali – podsumowujeekspertka.

Jak wynika z ubiegłorocznego raportu Światowej Organizacji Zdrowia, 33spośród 50 miast o najgorszym stanie powietrza w Unii Europejskiejznajduje się w Polsce. W czołówce niechlubnego rankingu oprócz dużychośrodków miejskich takich jak Katowice czy Kraków znalazły się także mniejszemiejscowości jak m.in. Żywiec, Pszczyno oraz Wodzisław Śląski. Wewszystkich tych miastach maksymalne stężenie pyłów uznawane przez WHO zadopuszczalne, przekroczone zostało przynajmniej trzykrotnie.

 

Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here