W MŚ o konferencji klimatycznej COP19

Przygotowania do konferencji klimatycznej COP19 były głównym tematem spotkania w Ministerstwie Środowiska z przedstawicielami Sekretariatu Konwencji Klimatycznej (UNFCCC), w tym z Sekretarz Wykonawczą, Christianą Figueres. W rozmowach uczestniczyli minister Marcin Korolec oraz wiceminister Beata Jaczewska.

Podczas spotkania omówiono plan działań i spotkań negocjacyjnych na 2013 rok, które są konieczne do realizacji przed listopadową konferencją w Warszawie. Uczestnicy poruszyli także zasady współpracy przyszłej polskiej prezydencji COP z Sekretariatem Konwencji oraz możliwe do rozstrzygnięcia w tym roku oraz w perspektywie najbliższych kilku lat globalne kwestie klimatyczne. Minister Korolec będzie nie tylko przewodniczył samej konferencji COP19, a także pracom Konwencji Klimatycznej w 2014 r.

Podczas spotkania przedstawiciele Ministerstwa Środowiska zwrócili uwagę na konieczność prowadzenia procesu negocjacji w sposób otwarty i transparentny. Nowe, globalne porozumienie będzie skuteczne tylko wtedy, kiedy zostanie solidarnie wypracowane i wdrożone przez wszystkie jego strony. Minister podkreślił również konieczność włączenia sektora prywatnego w działania klimatyczne. Sekretariat Konwencji zadeklarował z kolei pełne wsparcie dla przyszłej polskiej prezydencji i przedstawił możliwe obszary wspólnych działań.

Konferencja COP (Konferencja Stron, ang. Conference of the Parties) jest najważniejszym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (United Nations Framework Convention on Climate Change – UNFCCC). Celem Konwencji, podpisanej w 1992 r. podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro, jest ochrona klimatu i redukcja emisji gazów cieplarnianych na świecie. Konferencja COP czuwa nad procesem wdrażania postanowień Konwencji przez poszczególne państwa (strony Konwencji), a także wypracowuje nowe postanowienia w formie decyzji. To właśnie podczas Konferencji Stron w 1997 r. został podpisany Protokół z Kioto, jak dotąd jedyne prawnie wiążące porozumienie ustanawiające zobowiązania krajów rozwiniętych w sprawie ochrony klimatu, a w szczególności zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Konferencja COP19 odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, w dniach od 11 do 22 listopada 2013 roku. Równolegle z 19 Konferencją Stron UNFCCC COP19 odbędzie się 9 Spotkanie Stron Protokołu z Kioto – CMP9. Najważniejszym celem szczytu w Warszawie będzie wypracowanie fundamentów pod nowe, ogólnoświatowe porozumienie klimatyczne w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Umowa ta zacznie obowiązywać od 2020 roku, a jej podpisanie jest planowane na 2015 rok.
 

1 KOMENTARZ

 1. Эта холдинг Корпорация ЩАУОА Минеральные Воды делает новейшим способом видеодиагностикуинженерных систем, сетей хоз. бытовых, технологической и ливневой канализации, водостоков, водопроводов, водозаборных скважи, КНС, водостоков, канализации, водопроводов и т. д.
  Водеоинспекция различных труб осуществляем специальной камерой, которая проходит по трубам и подает изображение на монитор и в одно и то же время ведётся видеозвукозапись труб.
  Эта проверка позволяет узнать качество стыков и стенок труб, места расположения свищей, изъянов и прочих недостатков, обнаружить засоры и посторонние объекты, незаконные врезки и т.д. Видеоинспекция может быть использована и при приёме труб после завершения строительства, ремонтных работ.
  Большим положительным моментом устройства телеинспекции является ее мобильность, простота доступа к трубам, а также возможность получать изображение увидеть внутреннюю часть труб за счет видео изображения.

  Наша отечественная знаменитая компания ОАО ЭЗФАЩ Видное
  работает на объектах как частных так и правительственных предприятиях.

  Водоподготовка и водоподведение : Обустройство скважин

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here