W MG o Programie polskiej energetyki jądrowej

Informacja o stanie prac nad wdrożeniem Programu polskiej energetyki jądrowej (PPEJ) oraz działania inwestora w zakresie budowy pierwszej elektrowni jądrowej to główne tematy spotkania Międzyresortowego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej, które odbyło się w Ministerstwie Gospodarki 29 sierpnia 2013 r.

Wiceminister Trojanowska przypomniała, że PPEJ został poddany kompleksowej procedurze konsultacji społecznych oraz transgranicznych, w której uczestniczyło siedem krajów sąsiadujących z Polską, co zakończyło się podpisaniem Protokołu z konsultacji z Austrią w maju 2013 r. – Z kolei w lipcu br. został on omówiony na posiedzeniu Kierownictwa MG i skierowany pod obrady Międzyresortowego Zespołu do spraw Realizacji Polityki Energetycznej Polski do roku 2030 – dodała.

Wiceminister poinformowała też, że po uwzględnieniu uwag Zespołu dokument ponownie trafi pod obrady kierownictwa MG. – Chcemy omówić go jeszcze we wrześniu, a potem przekazać do uzgodnień międzyresortowych i pod obrady Rady Ministrów – podkreśliła wiceminister Hanna Trojanowska. – Warto pamiętać, że Projekt PPEJ jest katalogiem działań, zadań i celów, tak by bezpiecznie budować i eksploatować elektrownie jądrowe w Polsce. Nie zastąpi on jednak analiz i wysiłku organizacyjnego, jaki muszą podjąć wszystkie podmioty zaangażowane w projekt – powiedziała.

Podczas spotkania przedstawione zostały także wyniki misji Zintegrowanego Przeglądu Infrastruktury Jądrowej realizowanej w marcu 2013 r. przez ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA). MAEA pozytywnie oceniła przygotowania Polski do wdrożenia PPEJ. Wśród mocnych stron naszego kraju wskazano na m.in. wysokie standardy współpracy z kluczowymi interesariuszami w ramach konsultacji krajowych i międzynarodowych, oraz nowoczesne prawo dotyczące energetyki jądrowej.

Ponadto prezes PGE S.A. Krzysztof Kilian przedstawił aktualny stan przygotowań inwestora do budowy pierwszej elektrowni jądrowej. Poinformował między innymi o realizowanych badaniach lokalizacyjnych i środowiskowych na terenie potencjalnych lokalizacji budowy elektrowni jądrowej oraz postępowaniu przetargowym na Inżyniera Kontraktu. Prezes Kilian zwrócił także uwagę na potrzebę wdrożenia nowoczesnych mechanizmów zapewniających wsparcie dla budowy nowych mocy w energetyce, z uwzględnieniem różnych technologii wytwarzania.

Międzyresortowy Zespół ds. Polskiej Energetyki Jądrowej został powołany 9 września 2009 r. przez premiera Donalda Tuska, jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. W skład Zespołu wchodzą sekretarze i podsekretarze stanu z następujących ministerstw: Zdrowia, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Środowiska, Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Skarbu Państwa, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Edukacji Narodowej, oraz Administracji i Cyfryzacji. Członkami Zespołu
są także prezesi: Państwowej Agencji Atomistyki, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przewodniczącą Zespołu jest Hanna Trojanowska – Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej.

 

MG
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here