W Krakowie z powodu smogu w czwartek darmowa komunikacja


Z powodusmogu w czwartek w Krakowie będzie obowiązywała bezpłatna komunikacja publicznadla kierowców i ich pasażerów – poinformował w środę PAP Urząd Miasta Krakowa.

To drugidzień z rzędu, kiedy w mieście, z powodu przekroczonych norm szkodliwego pyłuPM10, będzie obowiązywał bezpłatny transport autobusami i tramwajami. Darmowakomunikacja obowiązuje także w gminach sąsiednich.

Podróż bezbiletu jest możliwa na podstawie ważnego dowodu rejestracyjnego samochoduosobowego. Dokument nie musi być wystawiony imiennie na osobę, która się nimlegitymuje w trakcie kontroli biletów.

Urząd MiastaKrakowa informuje, że “z bezpłatnych przejazdów będą mogły korzystać osobyposiadające dowód rejestracyjny wydany na samochód osobowy, bez względu namiejsce jego wydania. Z bezpłatnego przejazdu może korzystać osoba okazującadowód rejestracyjny (pojazd może być także zarejestrowany na firmę) wraz zosobami towarzyszącymi – maksymalnie w liczbie zgodnej z wpisem określającymliczbę miejsc siedzących w samochodzie”.

Doboweśrednie wartości pyłu PM10 po ok. półtoratygodniowej przerwie przekroczyły wKrakowie 150 mikrogramów na m sześc. (to powyżej tej wartości urząd miastaogłasza darmową komunikację publiczną).

InstytutMeteorologii i Gospodarki Wodnej przewiduje, że również w czwartek dojdzie doprzekroczenia norm – dopuszczalny poziom pyłu PM10 w powietrzu to 50mikrogramów na metr sześc. w ujęciu dobowym.

Smog wisinie tylko nad Krakowem, ale i nad znaczną częścią Małopolski. Zgodnie zkomunikatem Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla Małopolskipółnocnej, południowo-wschodniej i zachodniej obowiązuje II stopień (200-300mikrogramów PM10 na m sześc.) zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza. DlaKrakowa zaś obowiązuje I stopień (50-200 mikrogramów PM10 na m sześc.).

WedługWojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w środę (wg średniej z godzin1.00-14.00) poziom stężenia PM10 zarejestrowany na stacjach w Krakowie wyniósł249 mikrogramów na m sześc.

Od 31stycznia do 2 lutego w Krakowie obowiązywał III stopień zagrożeniazanieczyszczeniem powietrza, czyli alarm smogowy – średnie dobowe stężenie PM10wynosiło wówczas ponad 300 mikrogramów na m sześc.

Indeksjakości powietrza, którym posługują się m.in. służby środowiskowe,wyszczególnia sześć stopni: przy stężeniu poniżej 20 mikrogramów jakość jestbardzo dobra, między 21 a 60 mikrogramów – dobra, 61-100 mikrogramów -umiarkowana, 101-140 mikrogramów – dostateczna, 141-200 mikrogramów – zła, apowyżej 200 – bardzo zła. Przekroczenie 300 mikrogramów pyłu na m sześc. wujęciu dobowym oznacza alarm smogowy.

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here