W. Cetnarski: Rozwój energetyki wiatrowej może zostać przekreślony przez ustawę krajobrazową

Rozmowa z Wojciechem Cetnarskim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Red.: Czy Polsce potrzebna jest energetyka wiatrowa?

Wojciech Cetnarski: Tak, i to bardzo. Jest to bezemisyjny i ekologiczny sposób produkcji energii. Pozwala on nam na spełnienie zobowiązań UE. Osobną kwestią są gminy – czyli właściciele terenów, na których stawia się farmy. Dzięki nim właśnie gminy i osoby fizyczne uzyskują dodatkowe dochody, które pozwalają na realizację inwestycji lokalnych, a osobom fizycznym – na polepszenie bytu. Farmy powstają tam, gdzie rolnictwo nie jest rozwinięte i można poprawić tam poziom zamożności. Wiatr jest naszym zasobem nieuzależnionym od żadnego importu. To nasze paliwo narodowe.

Red.: Jakie są szanse na rozwój tej gałęzi energetyki w Polsce?

W.C.: Z punktu widzenia globalnego ten rozwój jest obiecujący, a w Polsce cały czas nie ma ustawy o wsparciu dla OZE i to hamuje rozwój energetyki wiatrowej. To już trzeci rok bez ustawy. Inwestorzy się wycofają (jeśli tak dalej będzie – przyp. red.) i pójdą do innych krajów. My mamy dobre warunki do rozwoju tej energetyki , ale szansa, jaką mamy, może zostać ostatecznie przekreślona przez ustawę krajobrazową.

Red.: Dlaczego?

W.C.: Ustawa krajobrazowa (w proponowanym kształcie – przyp. red.) wprowadza niespotykane dla innych gałęzi energetyki obostrzenia dotyczące lokalizacji turbin wiatrowych. Dyskryminuje ona w ten sposób rozwój tej energetyki. Te obostrzenia nie wynikają z potrzeby zaprowadzania ładu gospodarczego. Jeśli na skutek uchwalenia tych przepisów rozwój tej gałęzi zostanie zahamowany, ucierpi nie tylko nasza gospodarka. Dodatkowych dochodów pozbawione zostaną przede wszystkim gminy i tysiące właścicieli terenów rolnych, które będą mogły być wykorzystane do tych inwestycji.

Red.: Co PSEW zamierza w związku z tym zrobić?

W.C.: Zamierzamy przekonywać inicjatorów tej ustawy i parlamentarzystów, aby regulacja krajobrazu nie odbywała się bez dyskryminacji energetyki wiatrowej. Jesteśmy gotowi i chcemy rozmawiać konstruktywnie na temat rozwiązań harmonizujących energetykę wiatrową z potrzebami ochrony krajobrazu.

ToCoWażne.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here