W 2014 NFOŚiGW wypłacił rekordową kwotę środków

W 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłacił najwyższą kwotę środków w 25-letniej historii swojej działalności – ponad 5,89 mld zł., tj. o 322 mln zł więcej niż w 2013 r. – wynika ze sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz sprawozdania z działalności Funduszu w 2014 r.

Jak informuje NFOŚiGW, na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy) wydatkowano 3,5 mld zł, tj. 59 proc. ogółu środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydatkowane w 2014 r. środki wspierały realizację przedsięwzięć, związanych m.in. z ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającym z wydobywania kopalin i likwidacji zakładów górniczych czy zwiększeniem efektywności energetycznej i produkcji energii z odnawialnych źródeł energii.

Dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu w latach 2010-2014 zakupiono i zamontowano kolektory słoneczne o powierzchni 484 tys. m2 (w 2014 r. – 105 tys. m2), co stanowi blisko 33 proc. łącznej powierzchni kolektorów słonecznych zainstalowanych w Polsce na koniec 2013 r., podpisano umowy, które będą skutkowały zwiększeniem produkcji energii odnawialnej o 1,14 mln MWh/rok, co stanowi 0,13 proc. rocznego zużycia energii pierwotnej w Polsce w 2013 r.

Środkami własnymi Narodowego Funduszu i środkami europejskimi, będącymi w jego dyspozycji, dofinansowywane były m.in. samorządy, instytucje publiczne, przedsiębiorcy, pozarządowe organizacje ekologiczne.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here