VPPlant pracuje nad wirtualną elektrownią


Virtual Power Plant (VPPlant) pracuje nad tzw. wirtualną elektrownią. Zaprace związane z tym projektem spółka została nagrodzona wyróżnieniem „Wzorzec.Efektywny projekt energetyczny 2016”. Nagroda została przyznana za opracowaniei wdrożenie usługi Enabler DSR, która wspiera właścicieli obiektówwielkokubaturowych w optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła.

 

Enabler DSR to usługadostosowująca zużycie energii elektrycznej i cieplnej w budynkach do ichzmiennego obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu komfortu dla użytkowników.Jest świadczona w formie innowacyjnej „nakładki” sprzętowo-programowej nadotychczas używane systemy sterowania budynkami. Jej zaletą jest możliwośćwdrożenia niezależnie od używanego w obiekcie systemu BMS (Building Management System), a także w obiektach bez rozbudowanychsystemów BMS.

 

Adresatami usług Enabler DSR sąwłaściciele obiektów wielkokubaturowych, w szczególności: sklepówwielkopowierzchniowych, hal sportowych i basenów, kin i innych obiektów kulturyz dużym przepływem osób. Korzyścią dla klientów są oszczędności w wydatkach naenergię elektryczną i cieplną nawet na poziomie 25 proc. W niedalekiejprzyszłości będą oni mogli uzyskiwać również dodatkowe przychody ze świadczeniausług wobec rynku energii przez aktywnych odbiorców energii.

 

Usługa została opracowana przezVPPlant w ramach prac badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez NarodoweCentrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu BRIdge Alfa.

 

– Naszym celem jest zbudowanie w ciągu kilku lat elektrowni wirtualnej,której moc będzie odpowiadała elektrowni tradycyjnej za miliard złotych. Dwa,trzy lata temu ten pomysł był totalnie abstrakcyjny. Dzięki pracy naszegozespołu oraz wsparciu NCBR stało się to realne – mówi Grzegorz Nowaczewski, prezes zarządu VPPlant.

 

Wirtualna Elektrownia: poprawa bezpieczeństwa systemuelektroenergetycznego

Nagrodzona usługa Enabler DSRjest częścią powstającej w spółce VPPlant tzw. Wirtualnej Elektrowni. Pod tympojęciem kryje się usługa agregacji i zarządzania potencjałem „negawatów”,czyli świadomie wytworzonych oszczędności w systemie energetycznym.

 

Koncepcja wirtualnej elektrownioznacza premiowanie tych odbiorców energii, którzy zdecydują się udostępnićodpłatnie swoją zdolność przesuwania zużycia prądu z godzin, gdy na hurtowymrynku energii jest ona najdroższa (jest na nią największy popyt). Usługi takieokreślane są terminem Demand Side Response(DSR) i są popularne w wielu rozwiniętych krajach, np. w: USA, Japonii,Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Na moc redukcyjną składają sięnajczęściej odbiorcy przemysłowi, budynki komercyjne oraz obiekty zarządzaneprzez instytucje publiczne.

 

W Polsce usługi typu DSRdotychczas były dostępne wyłącznie dla największych odbiorców energii w ramachprzetargów realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wkrótceusługi tego typu będą mogły być świadczone również przez pozostałych odbiorców.W ogłoszonym w lipcu 2016 r. projekcie rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy wPolsce Ministerstwo Energii uwzględniło taką konstrukcję rynku mocy, którastworzy warunki dla rozwoju usług DSR.

 

Według szacunków spółkipołączenie potencjału DSR obiektów przemysłowych oraz budynkówwielkokubaturowych może przynieść polskiemu systemowi elektroenergetycznemunawet 1 GW mocy interwencyjnej. Koszt wybudowania tradycyjnej elektrowni otakiej mocy jest nieporównywalnie wyższy niż utworzenie odpowiadającej mu mocąelektrowni wirtualnej, na którą pracuje spółka VPPlant.

 

W ramach powstającej WirtualnejElektrowni VPPlant świadczy już usługę Enabler DSR. Spółka pracuje również nadprzystosowaniem tej usługi do obiektów basenowych oraz biurowców (oBEMS – Office Building Energy Management System).Ten ostatni projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu OperacyjnegoInteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego.

 

„Wzorzec.Efektywny projekt energetyczny” jest nową nagrodą – przyznawaną wspólnie przezredakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl – wdrożonymprojektom, które poprawiają efektywność rozwiązań energetycznychREO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here