Volta Europe BGS kupiła od Fiten projekt biogazowni Przykona

Należąca do grupy BGS Energy Plus firma Volta Europe BGS kupiła od spółki Fiten 100 proc. kapitału spółki Bioelektrownia Przykona z projektem biogazowni Przykona o mocy 1,89 MW za 1,5 mln zł – poinformowały firmy. Spółka Energobiogaz z grupy Fiten jest też zobowiązana do budowy tej instalacji za 27,5 mln zł.

Cena 100 proc. udziałów Bioelektrowni Przykona to 189.979,04 zł. Fiten zawarła też z Volta Europe BGS umowę cesji wierzytelności przysługujących Fiten w stosunku do Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o. za 1.310.020,96 zł.

Oznacza to, że wartość ceny sprzedaży udziałów oraz umowy cesji wynosi łącznie 1.500.000 zł.

Cena za udziały i cena za wierzytelność będzie płatna w dwóch transzach: pierwsza transza w wysokości 750.000 zł będzie płatna do 30 czerwca 2013 r., a druga transza w wysokości 750.000 zł będzie płatna do 31 grudnia 2013 r.

Zapłata ceny za udziały oraz ceny za wierzytelność została zabezpieczona w formie bezwarunkowego, nieodwołalnego, poręczenia BGS Energy Plus a.s. – spółki macierzystej względem Volta Europe BGS Sp. z o.o.

Spółka zależna od Fiten, tj. Energobiogaz zobowiązana jest też do budowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,89 MW z biogazu (w miejscowości Psary, gmina Przykona, powiat turecki) oraz wykonania innych prac związanych z jej budową, w tym w szczególności związanych z przyłączeniami mediów koniecznych do uruchomienia biogazowni.

Termin realizacji inwestycji uzgodniono na dzień 31 października 2013 r., natomiast przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego biogazowni ma zostać przeprowadzony do dnia 30 czerwca 2014 r.

Wysokość wynagrodzenia Energobiogaz za wykonanie robót budowlanych została ustalona na poziomie 27.500.000 zł.

Energobiogaz na podstawie umowy podwykonawczej, jako zamawiający zlecił podwykonawcy budowę kompletnej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,89 MW z biogazu za cenę na poziomie 24.500.000 zł.

Zdaniem zarządu Fiten realizacja umów może mieć istotny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Fiten.

 

MZ
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here