Ustawa odległościowa podpisana przez prezydenta


Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę odległościową. Stowarzyszenia sektora OZE apelowały o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego.

Ustawa odległościowa ogranicza możliwość budowy elektrowni wiatrowychpoprzez wprowadzenie zapisu o minimalnej odległości elektrowni wiatrowych odzamieszkałych zabudowań. Elektrownię wiatrową będzie można postawić w odległości niemniejszej niż 10-krotność jego wysokości (wraz z wirnikiem i łopatami) odzabudowań mieszkalnych oraz obszarów szczególnie cennych z przyrodniczegopunktu widzenia (np. parków narodowych czy krajobrazowych i rezerwatów). Istniejącejuż wiatraki, które nie spełniają kryterium odległości, nie będą mogły byćrozbudowywane – dozwolony będzie tylko ich remont i prace niezbędne doprawidłowego użytkowania. Ponadto budowa elektrowni wiatrowej byłabymożliwa tylko na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Noweprzepisy dotyczą elektrowni wiatrowych o mocy większej niż 40 kW, czyli nieobejmują mikroinstalacji.

Warto podkreślić, że tak restrykcyjne regulacje nie występują w innychkrajach europejskich. Średnia stosowana odległość budowy wiatraków odgospodarstw domowych w Europie to 400-600 m, co pozwala zachować normydotyczące hałasu. W większości krajów zresztą kwestia lokalizacji elektrowniwiatrowych nie jest sztywno określana przez przepisy, a wiąże się z poziomemdopuszczalnego hałasu.

Przeciwko ustawie odległościowej, nazywanej też antywiatrakową, protestowalinie tylko przedstawiciele branży OZE. Swoje negatywne opinie przedstawiły takżem.in.: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Sąd Najwyższy, Polska Izba Inżynierów Budownictwa czy Związek Gmin Wiejskich RP. W połowie kwietnia br.w Warszawie odbyła się manifestacja w obronie energetyki wiatrowej w Polsce,która zgromadziła ok. 2000 osób, które zaprotestowały przeciwko antywiatrakowymdziałaniom rządu.

Odpowiedzialni za projekt ustawy odległościowej politycy PiS przekonywali,że nowe regulacje są konieczne, by zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo osób mieszkającychw pobliżu wiatraków. Rząd nie uwzględnił jednak opinii Ministerstwa Zdrowia,które w odpowiedzi na interpelację poselską, przyznało, że nie ma żadnych badańnaukowych dowodzących szkodliwego wpływu pochodzących z wiatraków infradźwiękówna zdrowie ludzi.

Apel do prezydenta Andrzeja Dudy o skierowanie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowychdo Trybunału Konstytucyjnego wystosowały stowarzyszenia reprezentujące sektor OZE, które przypomniały, że zapisy ustawy odległościowej budzą wątpliwości co do ich konstytucyjności.

Ustawa odległościowa zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu.

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here