Ustawa o OZE to utrata szans na 70 tys. nowych miejsc pracy


Obecnie 250 krajowych przedsiębiorstw, które wytwarzająurządzenia dla energetyki odnawialnej i eksportuje, bardzo rozwinęłodziałalność w ostatnich latach. Wdrożenie nowelizacji ustawy o OZE w kształcieprzygotowanym przez Ministerstwo Energetyki grozi im bankructwem, a gospodarce– utratą szans na powstanie 70 tys. nowych miejsc pracy. Cofa także Polskę napozycję importera takich urządzeń. Branża zabiega o wsparcie wicepremieraMateusza Morawieckiego.

 

– Jeżeli zatrzymamy rozwój energetyki odnawialnej, krajowagospodarka odnotuje straty miejsc pracy i z pozycji eksportera urządzeń orazenergii staniemy się importerem – przekonuje w rozmowie z agencją informacyjnąNewseria Biznes Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energii Odnawialnej. –Obecnie 250 krajowych firm wytwarza urządzenia i komponenty dla energetykiodnawialnej, eksportuje je, rozwinęło się w ciągu ostatnich dziesięciu latachnaszej obecności w UE. Sporej części udało się wejść na rynki europejskie, aniektórym – na dalekowschodnie. Nie należy dopuszczać do ich upadku.

 

Obawy branży budzi przede wszystkim nowelizacja ustawy oodnawialnych źródłach energii. Zgodnie z jej zapisami na największe wsparcie wnowym systemie aukcji mogłyby liczyć technologie „wytwarzające energię w sposóbstabilny i przewidywalny”. Według Fundacji Greenpeace oznacza to znaczniemniejsze wsparcie dla właścicieli instalacji produkujących prąd z wiatru orazsłońca. Tymczasem, zdaniem Grzegorza Wiśniewskiego na 1 MW nowych mocyzainstalowanych w energetyce słonecznej przypada 11 miejsc pracy.

 

– Połowa z nich przypada na produkcję urządzeń, ale to takżeprace przy instalacjach i konserwacji – tłumaczy Grzegorz Wiśniewski. – Jeżelipozbędziemy się przemysłu produkcji urządzeń, to będzie tak, jakby wyciekały zPolski miejsca pracy, a my, w ramach importu, przyczyniali się do wzrostuzatrudnienia w innych krajach.

 

Unijna dyrektywa o odnawialnych źródłach energii przewiduje,że do 2020 roku średnio 27 proc. energii na terenie Unii Europejskiej powstawaćbędzie dzięki wykorzystaniu OZE.

 

– Gdybyśmy realizowali ten plan, moglibyśmy zapobiec utraciemiejsc pracy w energetyce konwencjonalnej i utworzyć 70 tys. nowych, trwałych,dobrze płatnych etatów w energetyce odnawialnej – zapewnia Wiśniewski. – Jeżelinatomiast firmy będą upadać i tak będziemy musieli rozwijać energetykęodnawialną, nie tylko z przyczyn politycznych czy regulacyjnych, lecz takżedlatego że jest ona tańsza. Wtedy niemal całkowicie uzależnimy siętechnologicznie od importu.

 

Jak wynika z raportu Fundacji Greenpeace, obecnie w branżyOZE mimo braku wsparcia ze strony rządu pracuje 33,8 tys. osób. Do 2030 rokupolskie firmy mogłyby zatrudniać nawet 100 tys. pracowników. Skumulowanyprzychód z branży energetyki słonecznej w latach 2015–2030 może natomiastwynieść 18,5 mld zł. Nie da się tego jednak osiągnąć bez stabilnego prawa idługofalowej polityki, które zakładać będą wsparcie energetyki rozproszonej.

 

Tymczasem nowelizacja ustawy nie tylko komplikuje procedury,lecz także w założeniu ma odebrać rodzinom wsparcie dla przydomowychmikroinstalacji OZE. Ministerstwo Energetyki proponuje bowiem zastąpieniemechanizmu obecnych taryf gwarantowanych dla najmniejszych producentów tzw.opustem. Za każdą kilowatogodzinę wprowadzonej do sieci energii prosument (maływytwórca energii) dostawałby rabat na kupowaną energię. Jego wysokośćzależałaby od mocy instalacji. Jak zauważa Greenpeace, w Polsce brakuje popytuwewnętrznego, bo nie ma odpowiedniego systemu pomocy, który działa niemal nacałym świecie.

 

– W tej chwili rynek energii wspiera paliwa kopalne,energetykę węglową, bo chcemy podtrzymać jak najdłużej wydobycie surowca –zauważa Wiśniewski. – Nie zwraca się uwagi na to, że jednocześnie tracimy rynekenergetyki odnawialnej, czyli przyszłość. Niezbędne jest włączenie w proceszmian przede wszystkim Ministerstwa Rozwoju. Przemysł energetyki odnawialnejpowinien się stać ważnym elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwojuwicepremiera Mateusza Morawieckiego.

 

 

Newseria

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here