Ustawa o OZE: Senat przyjął poselską nowelizację bez poprawek


Po wielogodzinnej środowejdebacie na temat poselskiej propozycji zmiany opłaty zastępczej w czwarteksenatorowie zdecydowali o przyjęciu bez poprawek nowelizacji ustawy o OZE. Abyustawa zaczęła obowiązywać, konieczny jest już tylko podpis prezydenta.

Podczas ostatniego przedwakacyjnego posiedzenia Senatzdecydował o przyjęciu bez poprawek nowelizacji ustawy o OZE. Za głosowało 54senatorów z PiS, przeciw 26 z PO, 2 niezrzeszonych i 2 z PiS. Od głosuwstrzymało się 3 senatorów z PiS.

Zgłoszona przez posłów PiS 15 lipca nowelizacja ustawy o OZEma na celu powiązanie wysokości jednostkowej opłaty zastępczej z rynkowymicenami praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, czyli tzw.zielonych certyfikatów. Ustawa zmniejsza wysokość opłaty zastępczej z obecnych300,03 zł/MWh do 125% rocznej średnioważonej ważnej ceny zielonychcertyfikatów. W praktyce będzie to oznaczać, że już od przyszłego roku opłatazastępcza będzie wynosić ok. 40 zł/MWh.

Zdaniem autorów projektu nowe regulacje pozytywnie wpłyną narynek OZE. Podobnego zdania jest Ministerstwo Energii, któremu zależało naszybkim tempie uchwalenia przepisów zmieniających wysokość opłaty zastępczej,które dzięki jednoczesnemu podwyższeniu tzw. obowiązku OZE miałyby zmniejszyćnadpodaż zielonych certyfikatów.

– Minister energii może do 30 sierpnia wydać rozporządzenie,w którym zmieni obowiązek zakupu. Jeżeli okaże się, że możemy w ramachniepodwyższania opłat dla użytkowników końcowych podwyższyć obowiązek skupu, tominister energii bardzo poważnie rozważa taka możliwość, bo przyczyni się to dozmniejszeni a nawisu zielonych certyfikatów – zapowiedział wiceminister AndrzejPiotrowski podczas poprzedzającej głosowanie środowej debacie o nowelizacjiustawy o OZE.

Od początku prac nad poselskim projektem dotyczącym opłatyzastępczej branża energetyki odnawialnej krytykowała nie tylko same proponowaneregulacje, ale także sposób procedowania. Sejmowe prace nad ustawą odbyły siębez udziału strony społecznej, o konsultacje nie został też poproszony UrządRegulacji Energetyki. Prezes URE Maciej Bando w środę po raz kolejny krytyczniewypowiedział się o projekcie:

– Proponowana ustawa, zgodnie z tym, co jest w przedłożeniu,absolutnie nie ma żadnego związku z celem, jaki jej przyświeca. Zmiana stawkiopłaty zastępczej w żaden sposób nie wpłynie na zrównoważony rozwój kraju –podkreślił prezes URE.

REO.pl

fot. freeimages.com

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here