Ustawa o OZE: Prosument ma policzyć, jaką taryfę dostanie


W nowelizacji ustawy o OZE Ministerstwo Gospodarki wprowadziło przedziały taryf gwarantowanych dla instalacji PV, biogazu z oczyszczalni ścieków i wysypisk. Aby prosument za odsprzedaną do sieci nadwyżkę energii otrzymał stawkę zgodną z tą proponowaną w ustawie przed nowelizacją, będzie musiał mocno się postarać.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OZE, przedstawioną przez resort gospodarki na konferencji 15 maja, prosumenci posiadający instalację fotowoltaiczną o mocy do 3 kW będą mogli liczyć na taryfę gwarantowaną w wysokości od 0,64 do 0,75 zł za 1 kWh. Prosument, który zainwestował w instalację PV o mocy od 3 do 10 kW, otrzyma taryfę w wysokości od 0,49 do 0,65 zł za 1 kWh.

 

Przedział taryf gwarantowanych wprowadzono też dla biogazowni przy wysypiskach i oczyszczalniach. Te pierwsze dostaną taryfy w przedziale 0,46-0,55 zł, a drugie – 0,33-0,45 zł.

Aby otrzymać wsparcie maksymalne, prosument będzie musiał przedstawić Urzędowi Regulacji Energetyki odpowiednie wyliczenia, które uzasadnią potrzebę uzyskania wyższego wsparcia. Stosowny algorytm Ministerstwo Gospodarki przygotowało w nowelizacji.

Jak poinformował resort, URE będzie wyrywkowo sprawdzać prawdziwość wyliczeń przedstawionych przez prosumentów.

Redakcja reo.pl

fot. Martin Abegglen/CC BY-SA 2.0

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here