Ustawa o OZE: nowelizacja wchodzi w życie


Z dniem 1 lipca br. nowelizacja ustawy o OZE zaczynaobowiązywać. Zmieniony system wsparcia preferuje tzw. stabilne źródła energii,czyli biogaz i współspalanie. Nowelizacja wprowadza też klastry i spółdzielnieenergetyczne oraz zastępuje taryfy gwarantowane opustami dla prosumentów.

 

Nowelizacja ustawy o OZE istotnie zmienia system wsparciadla energetyki odnawialnej uchwalony przez Sejm poprzedniej kadencji. Przedewszystkim promowane mają być tzw. stabilne źródła OZE, co oznacza mniejsze wsparciededykowane dla energii z wiatru i słońca. Lepsze warunki przewidziano dla biogazownirolniczych, w których rozwoju mają pomóc tzw. niebieskie certyfikaty, czylioddzielny obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwpochodzenia wydanych dla wytwórców energii elektrycznej z biogazu rolniczego. RządPiS przychylniej spojrzał także na technologię współspalania, dla którejwsparcie zostało istotnie ograniczone w poprzedniej ustawie.

 

Zmiana systemu wsparcia ma naprawić „błędy” poprzedniejustawy, a więc – według rządu – zbytnie uprzywilejowanie energetyki wiatrowej iza duże wsparcie dla prosumentów – choć warto tu przypomnieć, że w poprzedniejkadencji Sejmu tzw. poprawka prosumencka została przegłosowana w dużej mierzedzięki posłom PiS.

 

Nowelizacja ustawy o OZE likwiduje przyznane w poprzedniejustawie taryfy gwarantowane i zastępuje je tzw. opustem, czyli rozliczeniemróżnicy między ilością energii, którą prosumenci wyprodukują, a tą, którąpobiorą.

 

Nowelizacja przewiduje też tworzenie klastrów i spółdzielnienergetycznych, które mają wesprzeć organizację wytwarzania energii,dystrybucji i zakupu na poziomie lokalnym.

 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016 r. Rządzapowiedział już, że jesienią pojawi się kolejna nowelizacja, dzięki którejprosumentami będą mogli zostać mali i średni przedsiębiorcy.

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here