Ustawa o OZE: IEO o projekcie nowelizacji


W opublikowanym 28 czerwca br. przez Ministerstwo Energii projekcienowelizacji ustawy o OZE zabrakło szerszej perspektywy kompleksowych zmian wwadliwej regulacji, a próba wsparcia małych OZE nie doprowadzi do rozwoju tegosegmentu – uważa Instytut Energetyki Odnawialnej.

Zdaniem IEO w podjętej próbie wyeliminowania oczywistychbłędów w ustawie, takich jak: abstrakcyjna i nielogiczna struktura koszykówaukcyjnych i procedur aukcyjnych, korekt w systemie kształtowania ceny świadectwpochodzenia energii z biogazu rolniczego, oczywiste „niedoróbki” przepisów martwych lubniezgodnych z prawem UE (definicja biomasy lokalnej) itp.,zabrakło szerszej perspektywy kompleksowych zmian w wadliwejregulacji. Próba wsparcia małych OZE nie doprowadzi do rozwoju tego segmentu, ajednocześnie prowadzić będzie do dalszej dyskryminacji mikrogeneracji iprzyszłościowych technologii oraz powrotu – jako rzekomego panaceum – doprymitywnego współspalania biomasy z węglem w największych jednostkach(nowelizacja podnosi o rząd wielkości próg mocy elektrowni współspalających).IEO uważa, że podjęta próba technicznego usunięcia podstawowych błędów zpoprzednich nowelizacji ustawy o OZE nie przyniesie efektów bez solidnejdiagnozy stanu całej branży OZE i działań na rzecz rozwiązania zasadniczychproblemów takich jak:

  • spadek inwestycji i niebezpiecznego schodzeniaPolski ze ścieżki realizacji zobowiązań międzynarodowych w zakresie OZE i rynkuenergii oraz braku czasu na korekty i poprawę sytuacji na rynku OZE przezinwestycje wielkoskalowe,
  • karygodnej sytuacji w zakresie pozornegowsparcia prosumentów systemem tzw. „opustów”,
  • wprowadzania przepisów, które działają wstecz,np. w zakresie obowiązku ponoszenia kosztów bilansowania także dla istniejącychinstalacji o mocy do 500 kW zbudowanych w innych reżimach,
  • braku faktycznie działających instrumentówwspierania rozwoju energetyki rozproszonej,
  • dyskryminacji rozwoju już obecnie najtańszych inajbardziej przyszłościowych technologii o ciągle największych iniewykorzystanych zasobach do jakich z pewnością należy energetyka słonecznaoraz brak prób aktywnego kształtowania dalszego rozwoju energetyki wiatrowej.

Zdaniem IEO mówienie w obecnej sytuacji, że narastająceproblemy rozwiąże ustawa o rozwoju energetyki rozproszonej sprawia wrażenieuniku konfrontacji z problemami „tu i teraz”.

Instytut podkreśla też, że przeprowadzenie sensownychkonsultacji społecznych i poważnej dyskusji merytorycznej uniemożliwia brakjasnego celu proponowanych zmian, bardzo powierzchowne uzasadnienie do projektuzmian z uOZE i brak oceny skutków regulacji (OSR).

 

Pełna opinia IEO o projekcie nowelizacji ustawy o OZE TUTAJ

REO.pl
źródło: IEO
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here