URE: wyznaczono Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej

Nominowanym Operatorem Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) została Towarowa Giełda Energii – poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Zadaniem NEMO jest łaczenie rynków energii.

 

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w każdym państwie członkowskim UE w terminie do 14 grudnia 2015 roku należy wyznaczyć na początkowy okres czterech lat przynajmniej jednego Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej do przeprowadzenia jednolitego łączenia rynków dla obszaru rynkowego danego kraju.

Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, instytucję Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (angielski skrót: NEMO) opisano w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 2015/1222 z 24 lipca 2015 r. Zawarto tam wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego.

W sierpniu br. Towarowa Giełda Energii wystąpiła do Prezesa URE z wnioskiem o wyznaczenie na operatora NEMO na polskim rynku. Zostało przeprowadzone postępowanie, którego efektem jest decyzja Prezesa URE z 2 grudnia br. o uznaniu TGE za NEMO na obszarze Polski. We wspomnianej decyzji wymieniono wszystkie kryteria określone dla operatora NEMO i opisano, w jaki sposób TGE te kryteria wypełnia. W postępowaniu prowadzonym przez URE, TGE dowiodła m.in., że posiada niezbędne zasoby, w tym finansowe, zaawansowaną technologię informacyjną, infrastrukturę techniczną i procedury operacyjne gwarantujące skoordynowane przeprowadzenie łączenia rynków dnia następnego oraz dnia bieżącego. Ponadto TGE jest w stanie zagwarantować uczestnikom rynku otwarty dostęp do informacji dotyczących zadań NEMO oraz wprowadziła odpowiednie mechanizmy nadzoru rynku.

reo.pl

źródło: URE
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here