URE: Średnia cena energii elektrycznej w II kwartale wyniosła 165,54 zł za MWh


Urząd Regulacji Energetyki podał średnią cenę energii elektrycznej za II kwartał 2017 r. 

Cena energii elektrycznej wyniosła 165,54 MWh. Dla porównania, cena za I kwartał 2017 r. wynosiła 164,78 zł za MWh.

Cena ta nie uwzględnia podatków (VAT, akcyza), opłat niezwiązanych z ilością sprzedanej energii elektrycznej oraz zobowiązań związanych ze świadectwami pochodzenia. Cenę obliczono na podstawie danych przekazanych przez wytwórców i obejmujących sprzedaż energii elektrycznej w tym okresie o łącznym wolumenie 20,98 TWh.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here