URE: Rachunki za energię elektryczną spadną o 2,5 proc.


Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy dystrybutorom energii oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe taryfy, które wejdą w życie z początkiem stycznia, oznaczają średni spadek płatności o 2,5 proc. na rachunkach odbiorców grup taryfowych G.

17 grudnia URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii przedsiębiorstwom Enea SA, Energa – Obrót SA, PGE Obrót SA i Tauron Sprzedaż. Wszystkie zatwierdzone taryfy zakładają obniżenie cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, czyli gospodarstw domowych od ok. 6,2 do 6,5 proc.. Niższe ceny energii w zatwierdzonych taryfach są wynikiem obniżenia cen zakupu energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Regulator zatwierdził także taryfy operatorom systemów dystrybucyjnych: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja. Taryfy dystrybutorów wzrosną średnio o 3,1 proc., przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną średnio o ok. 2,1 proc. Jak informuje URE, wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby utrzymywania ciągłości i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej (wzrost opłaty jakościowej na rachunku) oraz wyższej niż ostatnio opłaty przejściowej, która związana jest z kosztami likwidacji kontraktów długoterminowych zawartych z wytwórcami energii elektrycznej na sprzedaż mocy i energii elektrycznej. Jednocześnie w nowych taryfach dystrybucyjnych w wyniku przeprowadzonych kalkulacji obniżono, od około 53 do około 66 proc. stawki opłat za przyłączenie do sieci, w zależności od operatora oraz rodzaju przyłącza (napowietrzne lub kablowe).

W efekcie zatwierdzonych taryf rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, spadną średnio o 2,5 proc. To już druga obniżka cen energii w tym roku – pierwsze obniżki regulator zatwierdził w czerwcu br.

 

*) RWE Polska SA nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia

**) TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o. nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia – przedstawiono skutki tylko dla odbiorców TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. (obszar krakowski i wrocławski TAURON Dystrybucja SA)

***) Średnia nie obejmuje odbiorców TAURON Dystrybucja SA (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

fot. sxc.hu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here