URE przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia dot. produkcji energii z OZE


URE przypomina, że zgodnie z nowelizacją ustawy o OZEwytwórcy, którzy wytworzą po raz pierwszy energię elektryczną w instalacjiodnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacji po 1 lipca, lecz przed 31grudnia 2016 r., muszą złożyć oświadczenie.

 

Wytwórcy, o których mowa w art. 6 ustawy o zmianie ustawy oodnawialnych źródłach energii mogą, w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r.,dokonywać sprzedaży wytwarzanej energii, z zastrzeżeniem, że będzie ona wcałości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie towarowej lub na rynkuorganizowanym przez podmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany. Jednakzgodnie z przepisami ustawy zmieniającej, warunkiem umożliwiającym dokonywaniesprzedaży wytwarzanej energii jest złożenie przez wytwórcę oświadczenia, októrym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o OZE, zgodnie z którymenergia elektryczna wytworzona w tej instalacji będzie w całości wprowadzana dosieci i sprzedawana na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przezpodmiot prowadzący w Polsce rynek regulowany.

 

Oświadczenie to należy złożyć na co najmniej 14 dni przeddniem pierwszego wytworzenia energii elektrycznej – informuje URE.

 

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here