URE podał termin aukcji OZE


Aukcje OZE odbędą się 30 grudnia. Będą prowadzone za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która zostanie udostępniona na początku grudnia 2016 r.

 

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił terminprzeprowadzenia pierwszych sesji aukcji OZE.Przeprowadzone zostaną 30 grudnia, za pośrednictwem Internetowej Platformy Aukcyjnej, która zostanie udostępniona Użytkownikom na początku grudnia 2016 r. Od tego momentu wytwórcy zamierzający przystąpić do aukcji mogą zakładać swoje konta i rejestrować instalacje, dla których będą składane oferty.

 

Jak informuje URE, przewidziano cztery rodzaje aukcji: dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy  zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, dla istniejących biogazowni rolniczych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, dla instalacji nowych tzw. innych o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, (w szczególności: fotowoltaika, energetyka wiatrowa, niektóre elektrownie wodne), dla instalacji istniejących o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniających kryterium stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3504 MWh/MW/rok oraz o emisyjności nie większej 100 kg/MWh (w szczególności: niektóre elektrownie wodne).

W jednej aukcji wytwórca może wysłać więcej niż jedną ofertę, jeśli oferty te dotyczą różnych Instalacji OZE należących do tego wytwórcy. W przypadku, gdy w sesji danej aukcji zostaną złożone mniej niż 3 oferty, spełniające wymagania określone w ustawie OZE, aukcja nie zostanie przeprowadzona.

Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą cenę sprzedaży energii elektrycznej aż do wyczerpania ilości lub wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży w danej aukcji.

W przypadku, gdy kilku uczestników aukcji zaoferuje taką samą cenę sprzedaży energii elektrycznej, wówczas oferty te szeregowane są według kolejności ich wysłania, przy czym w przypadku modyfikacji oferty, decyduje data i godzina wysłania ostatniej modyfikacji tej oferty.

 

Aukcje OZE zastąpią dotychczasowy system zielonychcertyfikatów. Nowy system ma być tańszy, jednak organizacje branżowe alarmują,że proponowane przez rząd rozwiązania spowodują, że rozwijane będą drogietechnologie, atempo rozwoju sektora spadnie.

 

Jak wynika z projektu rozporządzenia ws. aukcji OZE,wspierane mają być przede wszystkim technologie wykorzystujące biogaz ibiomasę. Zupełnie zmarginalizowane będzie energetyka wiatrowa, która niedostała szansy, aby w przypadku już funkcjonujących instalacji przejść donowego systemu. Tzw. aukcje migracyjne odbędą się tylko dla biomasy i biogazu.

Czytaj także:

URE opublikował regulamin aukcji OZE

Aukcje OZE: ME opublikowało projekty rozporządzeń na 2017 rok

Będzie aukcja interwencyjna dla małych elektrowni wodnych

 

REO.pl

fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here