URE o wątpliwościach dot. współczynnika 0,5 dla współspalania


Po wejściu w życie ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 r. pojawiły się wątpliwości dotyczące początkowego terminu stosowania przepisów wprowadzających świadectwa pochodzenia skorygowane współczynnikiem 0,5 dla współspalania. Mówi o tym art. 194 ww. ustawy. Urząd Regulacji Energetyki postanowił wyjaśnić wątpliwości.

W celu wyjaśnienia tych wątpliwości, Prezes URE zajął stanowisko w dokumencie opublikowanym na stronie internetowej URE. Czytamy tam m.in.: „(…) art. 194 ustawy o odnawialnych źródłach energii odnosi się wyłącznie do procedury wydawania świadectw pochodzenia zawartej w ustawie o OZE, która wejdzie w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016 r. co oznacza, iż brak jest podstaw prawnych do stosowania tego przepisu przed wskazaną datą”. Zapraszamy do zapoznania się z całością Informacji.

Redakcja reo.pl

źródło: URE

fot. Alternative Heat/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here