URE: Nowe formularze do wniosków o koncesje na OZE

Urząd Regulacji Energetyki zamieścił na swojej stronie wzór formularza opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, który należy złożyć przy ubieganiu się o wydanie koncesji na produkcję energii ze źródeł odnawialnych lub w kogeneracji.

URE przypomina, że w konsekwencji zmian wprowadzonych przez ustawę o OZE do wniosku o wydanie promesy koncesji albo promesy zmiany koncesji, składanego do Prezesa URE, zezwalającej na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji albo z odnawialnych źródeł energii, należy dołączyć opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji, której rozpoczęcie nastąpi po wejściu w życie tej ustawy .

Formularze dotyczą wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji/ energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii winstalacji odnawialnego źródła energii, stanowiącej jednostkę kogeneracji oraz wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii.

Redakcja reo.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here