URE: Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie. Jest Raport Końcowy z realizacji projektu

Zakończył się trwający trzy lata projekt Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie (EVUE), realizowany w ramach Programu URBACT II. W prace na rzecz wypracowania zrównoważonych strategii nastawionych na promowanie i użytkowanie pojazdów elektrycznych oraz propozycji działań wspierających rozwój e-mobilności zaangażowani byli przedstawiciele Południowego Oddziału Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach.

W projekcie Elektryczne Pojazdy w Miejskiej Europie wzięło udział w sumie 9 miast – partnerów projektu: Londyn, Suceava, Oslo, Madryt, Beja, Lizbona, Frankfurt, Sztokholm i od lipca 2010 r. również Katowice. Każde z nich stworzyło Lokalną Grupę Wsparcia URBACT, składającą się z przedstawicieli przemysłu, nauki i administracji. Katowice zaprosiły do współpracy m.in. prezesa URE, który był reprezentowany przez przedstawicieli Południowego Oddział Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Katowicach.

Zasadniczym rezultatem projektu jest Raport Końcowy opracowany wspólnie przez wszystkich partnerów. Dokument składa się z czterech części, odnoszących się do kwestii najbardziej istotnych dla realizacji założeń EVUE takich jak: modele biznesowe, zamówienia, infrastruktura i świadomość.

Autorzy Raportu podkreślają m.in., że wprowadzenie pojazdów elektrycznych z korzyścią dla środowiska i gospodarki jest możliwe tylko w sytuacji wypracowania nowych modeli współpracy pomiędzy miastami i zainteresowanymi stronami: producentami, dostawcami infrastruktury i przedsiębiorstwami energetycznymi.

URE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here