URE: czerwcowe aukcje OZE rozstrzygnięte


W ostatnich dniach czerwca Urząd Regulacji Energetykiprzeprowadził dwie kolejne aukcje OZE. W sumie złożono 537 ofert, z czego 516uznano za złożone skutecznie.

Jak informuje URE, w trakcie pierwszej sesji, 29 czerwca,wysłano łącznie 489 ofert. Za skutecznie złożone uznano 472 oferty. Ostatecznie352 oferty wygrały aukcję, podczas której sprzedano 99,91% ilości oraz 80,63%wartości energii elektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena, pojakiej energia została sprzedana to 195,00 zł/MWh, a maksymalna – 398,87zł/MWh.

Aukcja ta była dedykowana nowym instalacjom o mocy zainstalowanejelektrycznej nie większej niż 1 MW, w szczególności: fotowoltaice,energetyce wiatrowej, niektórym elektrownie wodnym.

Z kolei w trakcie sesji 30 czerwca 2017 r. wysłano łącznie48 ofert. Za skutecznie złożone uznano 44 oferty. Ostatecznie 44 oferty wygrałyaukcję, podczas której sprzedano 21,04% ilości oraz 18,36% wartości energiielektrycznej przeznaczonej do sprzedaży. Minimalna cena, po jakiej energiazostała sprzedana to 290,00 zł/MWh, a maksymalna – 474,00 zł/MWh.

Aukcja ta była dedykowana instalacjom istniejącym o mocy zainstalowanejelektrycznej nie większej niż 1 MW, spełniającym kryterium stopnia wykorzystaniamocy zainstalowanej elektrycznej – powyżej 3 504 MWh/MW/rok oraz o emisyjnościnie większej 100 kg/MWh, a więc elektrowniom wodnym.

 

REO.pl

źródło: URE

fot.Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here