URE: Ceny energii w 2015 roku nieznacznie wzrosną


Prezes URE zatwierdził taryfy dystrybutorom energii elektrycznej oraz tzw. sprzedawcom z urzędu, którzy sprzedają energię odbiorcom w gospodarstwach domowych. Nowe stawki, które wejdą w życie z początkiem stycznia, oznaczają średni wzrost płatności od około 1 do 2 zł miesięcznie na rachunkach odbiorców grup taryfowych G.

16 grudnia Prezes URE zatwierdził taryfy operatorom systemów dystrybucyjnych. Stawki dystrybucyjne stanowią około połowy kwoty widocznej na rachunku odbiorców w gospodarstwach domowych. Taryfy dystrybutorów: Energa Operator, Enea Operator, Tauron Dystrybucja, RWE Operator oraz PGE Dystrybucja wzrosną średnio dla wszystkich grup odbiorców o 3,9 proc., przy czym stawki opłat dystrybucyjnych dla odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną od ok. 70 groszy miesięcznie dla odbiorców przyłączonych do sieci PGE do ok. 1,60 zł dla odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z sieci Tauron Dystrybucja (tj. średnio 3,4 proc.). Wzrost stawek dystrybucyjnych wynika z potrzeby zwiększenia nakładów inwestycyjnych na poprawę bezpieczeństwa i ciągłości zaopatrzenia odbiorców w energię elektryczną.

Regulator zatwierdził także taryfy na sprzedaż energii energetycznej przedsiębiorstwom Enea, PGE Obrót i Tauron Sprzedaż. Zatwierdzone na 2015 rok taryfy zakładają niewielką, nieco ponad półprocentową podwyżkę cen energii elektrycznej dla odbiorców z grup G, tj. gospodarstw domowych. Wzrost cen energii wynika ze zwiększających się z roku na rok obowiązków zakupu tzw. energii kolorowej (m.in. energia „zielona”, energia z kogeneracji).

W efekcie zatwierdzonych taryf łączne rachunki odbiorców w gospodarstwach domowych, którzy kupują prąd od tzw. sprzedawców z urzędu, wzrosną średnio o 1,8 proc. Oznacza to, że klienci grupy G korzystający z usługi kompleksowej zapłacą średnio miesięcznie od ok. złotówki więcej w PGE, do prawie dwóch złotych w przedsiębiorstwie Tauron (netto, dla średniego zużycia w grupie G11). Wielkość wzrostu uzależniona jest od grupy taryfowej (całodobowa G11 lub dwustrefowa G12) i całkowitego rocznego zużycia.

 

Taryfy na sprzedaż i dystrybucję energii wchodzą w życie 1 stycznia i będą obowiązywały do końca 2015 roku.

Skutki zatwierdzonych taryf dla poszczególnych grup odbiorców przestawia poniższa tabela:

*) Energa Obrót na dzień 17-12-2014 r. nie posiada zatwierdzonej taryfy na 2015,**) RWE Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia,***) TAURON Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia - przedstawiono skutki dla odbiorców TAURON Sprzedaż (bez obszaru gliwickiego TAURON Dystrybucja),****) Średnia nie obejmuje odbiorców TAURON Dystrybucja (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen Operator
*) Energa Obrót na dzień 17-12-2014 r. nie posiada zatwierdzonej taryfy na 2015,**) RWE Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia,***) TAURON Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia – przedstawiono skutki dla odbiorców TAURON Sprzedaż (bez obszaru gliwickiego TAURON Dystrybucja),****) Średnia nie obejmuje odbiorców TAURON Dystrybucja (obszar gliwicki) oraz RWE Stoen Operator

fot. Bert Kaufmann/CC BY 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here