UKRAINA nas przegoni?

Polska farma wiatrowa w obwodzie lwowskim