UE: Przyjęto dokument zaostrzający limity zanieczyszczeń


W piątek, 28 kwietnia w Brukseli przyjętotzw. dokument BREF, który zaostrza normy dla zanieczyszczeń emitowanych przezelektrownie węglowe.

Państwa członkowskie zdecydowały o przyjęciudokumentu BREF, zaostrzającego limity emisji zanieczyszczeń dladużych zakładów przemysłowych. Przyjęte regulacje opierają się na najlepszychdostępnych technikach (tzw. BAT – Best Available Techniques) i zaostrzająlimity emisji szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu, tlenków siarki oraz pyłówzawieszonych.

– Na skutekdziałalności elektrowni węglowych w Europie umiera niemal 23 tys. osób rocznie.Zaostrzone limity emisji zanieczyszczeń to szansa na realną poprawę stanupowietrza oraz ochronę zdrowia i życia obywateli – powiedziała MagdalenaZowsik, ekspertka Greenpeace Polska ds. polityki energetycznej.

Zdaniem przedstawicielki Greenpeace ambitniejszelimity na emisje zanieczyszczeń to także szansa na potężny impuls dla naszejenergetyki, która oparta jest na przestarzałych blokach węglowwych.

– Operatorzy, stając przed koniecznościąwydania dużych środków na modernizacje elektrowni i jednocześnie mającświadomość tego, że te normy te będą ulegały dalszemu zaostrzeniu, już terazmogą zdecydować się na wygaszenie działania elektrowni i postawić na inwestycjęw nowoczesne technologie, które będą produkować czystą energię, bez uszczerbkudla zdrowia ludzi i środowiska. Energetyka odnawialna i efektywnośćenergetyczna mogą pokryć zapotrzebowanie Polski na energię i zapewnić tysiącenowych miejsc pracy – dodała Magdalena Zowsik.

REO.pl
źródło: Greenpeace
fot. Pixabay

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here