📻 TYLKO BÓG MOŻE nas sądzić – rapują polscy biskupi. W sprawie pedofilii!

Nihil novi. Gen. Jaruzelski wyznaczył sobie jako prokuratora historię