Trwa nabór wniosków do programu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii

Trwa nabór wniosków na bilateralne projekty w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” – informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Organizacje mogą otrzymać dotacje, pokrywające do 100 proc. kosztów projektu.

Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 adresowany jest do: organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów; organizacji samorządu gospodarczego.

Na projekty składane w naborze dostępne jest niemal 368 tys. euro, tj. ponad 1,5 mln zł. Środki na dofinansowanie pochodzą z z Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Składając wniosek w naborze Beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w tym 10 proc. dofinansowania w formie zaliczki.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców. Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były wnioskami partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii.

Formą wdrażania jest „projekt parasolowy”, w którym jest jeden partner wiodący – beneficjent (organizacja samorządu gospodarczego – izba gospodarcza) i wielu innych partnerów – podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu, tzw. projekt pilotażowy i/lub mikro-projekt (przedsiębiorstwa stanowiące grupę docelową).

Celem prowadzonego programu jest udzielenie wsparcia dla nawiązania i wzmocnienia wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi i norweskimi. Realizowane przez Beneficjentów projekty powinny prowadzić do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu.

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu parasolowego wynosi 183 823,75 euro tj. 763 824,45 zł., zaś maksymalna kwota dofinansowania to 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.

Nabór wniosków trwa do 30 września 2015 r.

reo.pl

źródło: NFOŚiGW
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here