TRMEW o cenach referencyjnych podanych w aukcjach OZE

Przy cenie referencyjnej 445 zł/MWh dla źródeł wodnych o mocy do 1 MW, zaproponowanej w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki, możliwość realizowania inwestycji w małą hydroenergetykę będzie bardzo ograniczona – uważa Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodncyh. Cena dla MEW jest o około 200 zł niższa od ceny, jaka wynika z kalkulacji branży przekazanych Ministerstwu Gospodarki. Według TRMEW rozbieżność pomiędzy wyliczeniami Ministerstwa i branży wynika z odmiennych założeń, przyjętych jako podstawa obliczeń.

W opinii TRMEW błędem jest przyjęcie dla energetyki wodnej wolumenu produkcji 3600 MWh/rok z 1 MW mocy zainstalowanej obiektu. W naszych elektrowniach wodnych produkujemy znacznie więcej energii w przeliczeniu na 1 megawat mocy. Można przyjąć, że średnio produkcja wynosi od 4,5 do 5,5 MWh/MW/rok, a bywa, że i więcej. Turbozespoły młyńskie, na których nierzadko bazują obiekty małej hydroenergetyki, są często niedowymiarowane, ponieważ były projektowane na jak największy czas wykorzystania mocy maksymalnej. Inaczej rzecz się ma jedynie w przypadku dużych, tzw. systemowych elektrowni wodnych, które bywają przewymiarowane, ze względu na możliwość pełnienia dodatkowych usług w systemie elektroenergetycznym.

Cena przyjęta w ustawie o OZE w postaci taryf dla obiektów do 10 kW wynosi 650 zł. TRMEW oczekiwałoby, że cena dla instalacji do 1 MW będzie nawiązywać do ceny taryfowej. Instalacja o mocy np. 100kW, która będzie musiała radzić sobie w aukcji, tak naprawdę nie różni się wiele od tej o mocy 10 kW.

Ponadto według TRMEW całkiem niezrozumiałe jest przyjęcie wyższej ceny referencyjnej dla dużych elektrowni wodnych (480 zł/MWh), a niższej dla małych. Ceny wszystkich pozostałych technologii odzwierciedlają korzyści płynące z efektu skali w przypadku dużych projektów. Hydroenergetyka funkcjonuje na podobnych zasadach. Wiele kosztów nie jest obliczanych i nakładanych proporcjonalnie do mocy czy produkcji obiektu, w związku z tym duże obiekty są bardziej rentowne. TRMEW oczekuje od Ministerstwa Gospodarki wyjaśnienia takiej konfiguracji cen.

 

TRMEW zauważa też, że „dziwne wydaje się określanie cen referencyjnych na rok 2016 dla obiektów zmodernizowanych w sytuacji, gdy pula środków przewidziana na aukcję dla tych obiektów wynosi 0 zł”.

reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here