Transmisja online debaty „Inteligentna energetyka na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego”


Zapraszamy na transmisję online debaty „Inteligentnaenergetyka na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego”. Transmisjarozpocznie się o godz. 11.

W najbliższej dekadzie polską energetykę czekają głębokie zmiany.Rozwój inteligentnych miast, klastry energetyczne, elektromobilność, poprawaefektywności energetycznej oraz rozwój niskoemisyjnych rozwiązań, opartych okrajowe surowce, przyczynią się do rozwoju innowacyjnej gospodarki oraz wypełnieniadługookresowych celów Unii Europejskiej. Celem jest także utrzymanie i poprawa bezpieczeństwaenergetycznego kraju poprzez zmniejszenie energochłonności naszej gospodarki, zmniejszeniezapotrzebowania na importowane surowce energetyczne oraz podatności systemuenergetycznego na zakłócenia.

Nowoczesna energetyka powinna byćoparta na nowoczesnym rozumieniu jej roli, która obejmuje zarządzanie popytemprzez operatora sieci przesyłowej i operatorów sieci dystrybucyjnych, lokalne bilansowaniena niskim i średnim napięciu, otwarcie się na rozproszone źródła energiioraz uwzględnienie i zaspokojenie odbiorców energii a także coraz większezaangażowanie odbiorców w zapewnienie swoich potrzeb energetycznych.

Nowoczesne spojrzenie na energetykę zakłada zdyskontowanie korzyściwynikających z postępu technologicznego, zmiany myślenia o energetyce wkategoriach wielkoskalowej energetyki systemowej na myślenia o energetycerozproszonej, dostarczającej usługi energetycznej angażującej konsumentówenergii do działania jako producentów energii cieplnej i energii elektrycznej,którzy nadwyżki mogą sprzedawać do wspólnych systemów energii elektrycznej czyenergii cieplnej. Mogą też włączyć się w procesy technologiczne związane zmagazynowaniem energii w różnych jej formach. W energetyce konwencjonalnej opróczzapewnienia dostaw surowców energetycznych z wielu kierunków, od wiarygodnychproducentów, bezpieczeństwo energetyczne wynika także z dywersyfikacji strukturywytwarzania (wytwarzanie systemowe, wytwarzanie rozproszone, lokalnebilansowanie energii), z elastyczności i niezawodności działania siecienergetycznych, z możliwości zarządzania przez operatora sieci zarówno podażą,jak i popytem.

Czy i w jakim horyzoncie czasowym nasza energetyka w procesieewolucyjnych i ciągłych zmian może stawać się bardziej inteligentna w jejwszystkich obszarach? Postaramy się podczas debaty znaleźć odpowiedź na topytanie poprzez dyskusję nad następującymi zagadnieniami:

 

 • Wyzwania rozwojowe dla energetykikonwencjonalnej i odnawialnej przy realizacji celów w latach 2020 i 2030;
 • Rola klastrów energetycznych na rzeczbezpieczeństwa energetycznego, krajowego i lokalnego;
 • Rozwój technologii SMART w energetyce;
 • Elektromobilność;
 • Kierunki rozwoju DSR/DSM.

Do dyskusji panelowejzapraszamy m.in.:

 • Mateusza Kędzierskiego,Dyrektora Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii, Ministerstwo Energii;
 • Macieja Bando, PrezesaUrzędu Regulacji Energetyki;
 • Ireneusza Zyskę, posła naSejm RP;
 • Jacka Janasa, PrezesaZarządu TAURON Wytwarzanie SA;
 • Grzegorza Doleckiego,Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych PGE Dystrybucja SA;
 • Roberta Zasinę, PrezesaZarządu, TAURON Dystrybucja SA;
 • Mateusza Kieferlinga,Prezesa Zarządu PSE Innowacje SA;
 • Roberta Stelmaszczyka,Prezesa Zarządu innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 • Romana Szweda, PrezesaZarządu, ATENDE SA;
 • Michała Ramczykowskiego,Prezesa Zarządu, Europejski Instytut Miedzi;
 • Prof. Piotra Kacejkę,Rektora Politechniki Lubelskiej;
 • Prof. Macieja Chorowskiego,Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Adama Banaszaka, SzefaSprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego Gaspol Energy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here