Transmisja konferencji „Transformacja niskoemisyjna i Smart Living”


Wydarzenie to jest trzecią częścią „Zintegrowanegobloku konferencji dotyczących niskoemisyjnej transformacji polskiej gospodarkijako klucza do określenia energy-mix”. Transmisja rozpocznie się o godz. 12.

Konferencja stanowić ma platformędialogu i konsultacji z młodym pokoleniem, przede wszystkim ze studentami,zagadnienia niskoemisynej transformacji gospodarki jako jednego znajpoważniejszych wyzwań gospodarczych i środowiskowych stojących przed Polskąjako krajem członkowskim Unii Europejskiej. Podstawą dyskusji będą tezy irekomendacje z dwóch wcześniejszych konferencji o tytułach: „Transformacjaniskoemisyjna – przepis na wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki”oraz „Smart Living”. Jak wynika to z nazwy tych konferencji przedmiotemzainteresowania podczas spotkania z młodym pokoleniem będą nie tylkozagadnienia techniczno-technologiczne i finansowe dotyczące transformacjiniskoemisyjnej, ale także zachowania społeczne w tym zakresie mających olbrzymiwpływ na skuteczność działań obniżających emisję a czasami wręcz warunkującychtakie działania. Obok olbrzymiej warstwy edukacyjnej takiej dyskusji oczekujemyod studentów stosunku, konkretnych propozycji i sugestii dotyczących potrzeby, pilnościi sposobu podejmowania działań w zakresie przechodzenia na gospodarkęniskoemisyjną. Celowo punktem wyjścia do dyskusji będą  rekomendacje dotyczące tych zagadnieńwysokiej klasy ekspertów w tym decydentów z sektora energii, przemysłu i administracjipublicznej. Niezwykle cenne będzie porównanie tych dwóch spojrzeń nie tylko ze względów poznawczych, ale przedewszystkim dla znalezienia optymalnych i najbardziej korzystnych dla gospodarkii środowiska rozwiązań.

Uczestnicybędą dyskutować m.in. nad następującymi zagadnieniami:

Wpierwszej części:

1.      Obniżanie emisyjności – obciążenie czy szansadla gospodarki?

2.      Technologie niskoemisyjne – olbrzymie wyzwanieinnowacyjne

3.      Bariery w praktycznym wdrażaniu transformacji niskoemisyjnej

W drugiejczęści:

4.      Smart Living – moda czy wymierne korzyściśrodowiskowe i gospodarcze?

5.      Smart Living to nie tylko technologia, aletakże styl życia i zachowania społeczne

6.      Jak stymulować zainteresowanie Smart Living?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here