Transmisja Forum Gospodarki Niskoemisyjnej


Forum Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach Platformy Zrównoważona Energia

Rozwój inteligentnej gospodarki niskoemisyjnej w Polsce przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju

12 grudnia 2015r. zakończył się zorganizowany w Paryżu szczyt klimatyczny COP 21. Został on sfinalizowany przyjęciem przez 195 państw świata, w tym Polskę, porozumienia dotyczącego planu redukcji globalnej emisji, co ma w efekcie doprowadzić do utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2oC. To „paryskie porozumienie” oznacza, że dalsze ograniczanie ocieplenia klimatu będzie wysiłkiem globalnym z uwzględnieniem możliwości gospodarczych poszczególnych krajów, w tym Polski. Na szczycie zaprezentowaliśmy dotychczasowe polskie osiągnięcia, które mogą być wzorem dla innych krajów. Pokazaliśmy, że skuteczna ochrona klimatu może odbywać się w sposób zrównoważony i bez naruszania interesów gospodarczych kraju. W Porozumieniu uwzględniony został także polski postulat, aby wykorzystywać lasy do zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze.

Konieczne są dalsze działania w zakresie  poprawy efektywności energetycznej, rozwoju mechanizmów konkurencji oraz innowacyjności przy zachowaniu określonego bezpieczeństwa energetycznego. Nowoczesna i inteligentna gospodarka wymaga m.in. inteligentnych sieci energetycznych, poprawy i ujednolicenia poziomu infrastruktury technicznej oraz przystosowania całego systemu do zmieniających się warunków. Odpowiedzią na te wyzwania jest Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, który stanowi fundament zrównoważonego i inteligentnego rozwoju wszystkich działów naszej gospodarki i ochrony środowiska, wspiera proces poprawy efektywności energetycznej w miastach i gminach oraz wśród krajowych przedsiębiorstw, a docelowo obejmie wszystkie obszary gospodarki: począwszy od przedsiębiorstw energetycznych, poprzez przemysł, a na gospodarstwach domowych skończywszy.

Koniecznością jest nadążenie za ogólnoświatowym już trendem ochrony środowiska i ograniczania ocieplania klimatu oraz poszukiwanie nowych, korzystnych dla nas rozwiązań. Dla Polski oznacza to ewolucyjną przebudowę gospodarki oraz nowoczesną i dynamiczną reindustrializację na wszystkich poziomach równocześnie. Polski Rząd dostrzega te wyzwania, dlatego stały się one przedmiotem opracowanego przez Pana Premiera Mateusza Morawieckiego „Planu Odpowiedzialnego Rozwoju”.

Celem Forum jest kontynuacja dyskusji i aktualizacja priorytetów gospodarki niskoemisyjnej oraz poszukiwanie rozwiązań m.in. w zakresie:

  • Inteligentnych sieci w gospodarce niskoemisyjnej;
  • Energetyki rozproszonej i konwencjonalnej vs. bezpieczeństwo systemu energetycznego;
  • Innowacyjności – współpracy biznesu i nauki (potrzeby, wdrożenia, finansowanie).

Konferencja składać się będzie z trzech sesji z udziałem polskich i zagranicznych gości wysokiego szczebla. Każda stanowić będzie dyskusję panelową, na której obecni będą czołowi przedstawiciele środowisk biznesowych, instytucji kształtujących opinię publiczną oraz członków parlamentu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here