Tractebel Engineering Inżynierem Kontraktu dla budowy farmy wiatrowej Marszewo II


W lipcu 2014 podpisano kolejną umowę pomiędzy Tauron Ekoenergia a firmą Tractebel Engineering na pełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla budowy farmy wiatrowej Marszewo Etap II o mocy 18MW wraz z dostawą turbin. W ramach tej inwestycji, zainstalowanych zostanie 9 turbin Vestas V90 o mocy 2MW każda.

Zakres umowy obejmuje następujące usługi: przygotowanie części techniczno-merytorycznej zamówienia podczas postępowania na wybór Generalnego Wykonawcy, nadzór inwestorski na etapie sporządzania przez Generalnego Wykonawcę projektów wykonawczych i podczas realizacji robót budowalnych wszystkich branż, odbiory częściowe, techniczne i końcowe, nadzoru nad rozruchem farmy, nadzoru nad uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz uczestnictwa w przekazaniu farmy do komercyjnej eksploatacji.

Projekt Marszewo II jest kontynuacją pierwszego etapu inwestycji grupy Tauron, w ramach której wybudowano 41 turbin wiatrowych o łącznej mocy 82MW, oddanych do użytku w październiku 2013. Dla pierwszego etapu rolę Inżyniera Kontraktu pełniła również firma Tractebel Engineering S.A.

Redakcja reo.pl
 

fot. Jason/CC BY-ND 2.0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here