TOE radzi: sprawdź, kto sprzedaje Ci energię

Towarzystwo Obrotu Energią rozpoczyna kampanię edukacyjno-informacyjną „Sprawdź, kto sprzedaje Ci energię”. Kampania, pod patronatem Urzędu Regulacji Energetyki, ma na celu uświadomienie konsumentom ich praw na rynku energii i promowanie uczciwych zasad biznesowych.

Kampania TOE rozpoczęła się od podpisania deklaracji „Dobre Praktyki Sprzedawców energii elektrycznej”. Deklaracja, pod którą podpisali się przedstawiciele Energi, Enei, PGE, RWE, Taurona i Polkomtela, oraz towarzysząca jej kampania informacyjna to reakcja na coraz częstsze przypadki wprowadzania klientów w błąd przez niektórych sprzedawców energii.

„Do najczęstszych metod stosowanych przez przedstawicieli niektórych sprzedawców należy posługiwanie się nazwą łudząco podobną do nazwy naszej firmy oraz informowanie o konieczności zmiany umowy z powodu np. zmiany siedziby firmy, systemu obsługi klienta, okresu rozliczeniowego, czy nawet wymiany liczników” – podaje przykład działań oszustów Energa.

Kampania ma na celu: propagowanie wiedzy o rynku energii elektrycznej poprzez działania edukacyjno-informacyjne, podnoszenie świadomości wśród klientów najbardziej narażonych na działania firm stosujących nieuczciwe praktyki rynkowe, budowanie konkurencyjnego rynku sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o zasady fair play, wskazanie firm stosujących Kodeks Dobrych Praktyk, który gwarantuje klientom przejrzyste i jasne zasady współpracy.

Redakcja reo.pl
 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here