Tobiszowski: w Tauronie możliwe zmiany organizacyjne


Resortenergii analizuje sytuację w grupie Tauron, w tym inwestycje rozpoczęte wpoprzednich latach; planowane są też zmiany organizacyjne, które mają pozwolićlepiej wykorzystać potencjał tego podmiotu – powiedział w środę w Sejmiewiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

 

Przyznał, żesytuacja finansowa grupy jest trudna, ale nie jest planowana redukcjazatrudnienia czy obniżka płac.

 

O sytuację wTauronie pytali w środę w Sejmie posłowie Barbara Chrobak i i Jarosław Porwich(Kukiz 15). – Jakie są przyczyny ogromnego, wynoszącego 8 mld zł zadłużeniagrupy Tauron Polska Energia? Jakie działania podjął nadzór właścicielski abyustalić te przyczyny i jakie kroki podjął, by ustalić winnych tego stanu rzeczyi pociągnąć ich do odpowiedzialności – pytała posłanka Chrobak.

 

Chciała teżdowiedzieć się m.in. czy nadzór właścicielski badał zasadność przedsięwzięćinwestycyjnych grupy w latach 2011-2015 oraz czy sprawdzał zasadność umówzawieranych przez zarząd spółek grupy z firmami zewnętrznymi m.in. na szkoleniaczy doradztwo.

 

Tobiszowskipowiedział, że jego resort sprawuje nadzór właścicielski nad grupą kapitałowąTauron od 1 kwietnia. Od końca tego miesiąca trwa analiza sytuacji finansowej ijej przyczyn. – Trzeba zgodzić się, że bardzo poważny podmiot energetyczny napolskim rynku, i nie tylko na polskim rynku gospodarczo-energetycznym, jestrzeczywiście w trudnej sytuacji finansowej – powiedział.

 

Dodał, żeprzedmiotem dotychczas przeprowadzonej analizy były inwestycje rozpoczęte odroku 2010 oraz przejmowanie podmiotów do grupy kapitałowej Tauronu. Chodzi osprawdzenie, czy inwestycje te były zasadne i nie miały opóźnień, bo to właśnieopóźnienia pogłębiają trudności finansowe – wskazał.

 

Odpowiadającna pytanie dotyczące współpracy z podmiotami zewnętrznymi, wiceministerpoinformował, że resort energii poprosił zarząd Tauronu o przedstawienie listtych firm. – Rzeczywiście koszta są duże, nie zawsze współmierne doefektywności, ale to zjawisko dosyć powszechne. To mamy także w spółkachsektora węgla kamiennego, też zauważamy, że podmioty dosyć aktywne wdoradzaniu, w pisaniu pewnych koncepcji nie zawsze sprawiały, że te dokumentybyły efektywnie wykorzystywane – wskazał Tobiszowski.

 

Odpowiadającna pytania posła Porwicha wiceminister zapewnił, że nie są planowane zwolnieniaw Tauronie czy obniżenie pracownikom wynagrodzeń. Potwierdził, że planowane sązmiany organizacyjne. Przypomniał, że niedawno Tauron zaangażował się szerzej wsektor węgla kamiennego i jest ważne, żeby efektywnie wykorzystać potencjałfirmy, a zarazem dokończyć realizowane inwestycje.

 

– Proszę miwierzyć, że nie planujemy żadnych dotkliwych działań jeśli chodzi o kwestieosobowe, jeśli chodzi o redukcję zatrudnienia – oświadczył.

 

Porwichpytał też czy nadzór właścicielski badał jakie kwoty grupa Tauron przeznaczyłana reklamę i sponsoring oraz czy sprawdzał zasadność tych wydatków.Wiceminister poprosił o czas na precyzyjną odpowiedź, ale jak dodał, takiejanalizy dokonał już resort skarbu i wynika z niej, że na tego typuprzedsięwzięcia w grupie Tauron przekazano „relatywnie duże środki”.

 

Grupa Tauronnależy do największych polskich firm – dysponuje kapitałem własnym w wysokościok. 16 mld zł. Jest drugim co do wielkości producentem oraz największymdystrybutorem energii elektrycznej w kraju. Sieci dystrybucyjne spółek z grupyobejmują 18,3 proc. powierzchni Polski. Spółki grupy sprzedają ok. 35,9terawatogodzin energii (w 2015 r.) do ok. 5,3 mln odbiorców. Holding kontroluje29 proc. polskich zasobów energetycznego węgla kamiennego. Grupa to takżenajwiększy dostawca ciepła na Górnym Śląsku.

 

 

PAP

fot. Pixabay

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here