TGE: Udany I kw. 2014 r. na Rynku Praw Majątkowych

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A (zielone certyfikaty) w I kwartale 2014 roku ukształtował się na poziomie 10 734 319 MWh, dając wzrost o 60,49 proc. w porównaniu do I kwartału 2013 roku. Łączny obrót na instrumencie PMMET (fioletowe certyfikaty) w I kwartale 2014 roku wyniósł 320 458 MWh, co oznacza wzrost o 23,39 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim. Łączny obrót na instrumencie PMEF (białe certyfikaty) w I kwartale 2014 roku ukształtował się na poziomie 2 070,000 toe.

PMOZE_A (zielone certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w Q1 2014 roku ukształtował się na poziomie 10 734 319 MWh dając wzrost o 60,49 proc. w porównaniu do Q1 2013 roku (6 688 356 MWh). Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 2 258 135 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 8 476 184 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w Q1 2014 roku, wyniosła 216,00 PLN/MWh (spadek r/r o 3,14 PLN/MWh). Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji – 215,38 PLN/MWh (wzrost r/r o 67,50 PLN/MWh) i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 216,17 PLN/MWh (spadek r/r o 13,39 PLN/MWh).

W marcu łączny obrót na instrumencie PMOZE_A, ukształtował się na poziomie 4 174 977 MWh dając wzrost o 143,09 proc. rok do roku (w marcu 2013 roku – 1 717 435 MWh) oraz dając spadek o 13,19 proc. porównując miesiąc do miesiąca. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 640 563 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 3 534 414 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w marcu 2014 roku, wyniosła 202,94 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesji – 183,98 i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 206,37 PLN/MWh.

PMMET (fioletowe certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMMET w Q1 2014 roku, ukształtował się na poziomie 320 458 MWh dając wzrost o 23,39 proc. w porównaniu do Q1 2013 roku (259 711 MWh). Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 143 996 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 176 462 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, ze wszystkich transakcji sesyjnych w Q1 2014 roku wyniosła 59,69 PLN/MWh (wzrost r/r o 1,09 PLN/MWh). Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych w Q1 2014 roku wyniosła 59,88 PLN/MWh (wzrost r/r o 1,25 PLN/MWh).

W marcu łączny obrót na instrumencie PMMET, ukształtował się na poziomie 171 603 MWh dając wzrost o 47,84 proc. rok do roku (w marcu 2013 roku – 116 077 MWh) oraz wzrost o 89,81 proc. porównując miesiąc do miesiąca. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 76 878 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 94 726 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET, z transakcji sesyjnych w marcu 2014 roku, wyniosła 59,75 PLN/MWh (wzrost o 0,14 PLN m/m). Średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych – 59,84 PLN/MWh (spadek o 0,32 PLN m/m).

PMEF (białe certyfikaty)

Łączny obrót na instrumencie PMEF w Q1 2014 roku, ukształtował się na poziomie 2 070,000 toe. To były tylko transakcje sesyjne. Do tej pory do systemu wczytano 14 976,630 toe świadectw elektryczności energetycznej. Średnioważona cena PMEF, ze wszystkich transakcji w Q1 2014 roku, wyniosła 960,60 PLN/toe.

Dostęp do białych certyfikatów od początku uruchomienia instrumentu w Rejestrze Świadectw Pochodzenia uzyskały do tej pory 212 podmioty.

PMEC (czerwone certyfikaty), PMGM (żółte certyfikaty)

System wsparcia dla świadectw pochodzenia PMEC (czerwone certyfikaty) i PMGM (żółte certyfikaty) wygasł z końcem 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 7 kwietnia 2014 r. podpisał nowelizację Prawa energetycznego (Ustawa z dnia 14 marca 2014 r., o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw), przedłużającą do 30 czerwca 2019 r. system wsparcia dla wytwarzania energii w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji. Towarowa Giełda Energii będzie organizować obrót tymi certyfikatami zgodnie z przyjętą ustawą.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 1949 członków rejestru.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here