TGE rusza z usługą raportowania danych transakcyjnych OTC zgodnie z wymogami REMIT

Począwszy od 7 kwietnia br. TGE rozszerza możliwośćraportowania transakcji OTC w ramach usługi RRM TGE. Uruchomiony w październikuubiegłego roku system RRM TGE jest odpowiedzią na Rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii,tzw. REMIT, nakładające na uczestników hurtowego rynkuenergii elektrycznej i gazu obowiązek raportowania zleceń i transakcjizawartych na zorganizowanych platformach obrotu tymi towarami. Od 7 kwietniabr. wchodzi w życie obowiązekraportowania również kontraktów OTC.

 

Rozporządzenie REMIT (ang. Regulation on Wholesale EnergyMarket Integrity and Transparency) reguluje zasady współdziałania państw UniiEuropejskiej w zakresie monitorowania sektora energii elektrycznej i gazu, wcelu zapobiegania ewentualnym nadużyciom. Nakłada na uczestników rynku szeregobowiązków m.in. o charakterze informacyjno-sprawozdawczym w stosunku doAgencji ds. Współpracy Urzędów Regulacji Energetyki (ACER). Raportowanie możebyć realizowane wyłącznie przez podmioty, które uzyskały status RegisteredReporting Mechanism (RRM) w ACER.

 

Dotychczas obowiązek raportowania w systemach RRM dotyczyłzleceń i transakcji zawieranych za pośrednictwemzorganizowanych platform obrotu. Jednak stosownie doAktów Implementujących do REMIT, 7 kwietnia 2016 r. wejdzie w życie obowiązekraportowania również kontraktów OTC. Do 7 lipca 2016 r. należy zaraportowaćtransakcje OTC zawarte, lecz niezakończone przed 7 kwietnia 2016 r.

 

W celu zapewnienia Członkom Giełdy i wszystkimuczestnikom rynku kompletnej usługi wypełnienia obowiązków raportowaniatransakcji giełdowych oraz OTC, z dniem 7 kwietnia 2016 r. TGE będzie świadczyćkompletną usługę raportowania danych transakcyjnych OTC. Regulacje są dostępnena stronie internetowej Giełdy.

 

TGEzapewni kompletność i terminowość raportowania do ACER, jak również możliwośćwglądu w wysłane raporty. Każdy uczestnik będzie posiadał oddzielne unikalnekonto w systemie. Istnieje możliwość wyboru sposobu raportowania orazwykonywania obowiązków za obie strony transakcji OTC.

 

 

TGE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here